Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

ראיית עולם במקום פרוגרמה
author: רוני ערמון (shanb@actcom.co.il)פרוגרמה אין לי. מה שאני חושב שצריך לעשות מתוך ההבנות והניתוח שלי הוא:

1. להבין שמקור הבעיה אינו יכול להיות מקור הפיתרון. מדינה כמו תאגידים הם מקור הבעייה עקב המבנה ההיררכי שלהם והתארגנות היררכית אינה יכולה להיות בסיס לחברה שונה.2. מעבר לבעד ולנגד - לצינור רקוב לא מתנגדים, צינור רקוב משליכים ואם יש צורך אז מחליפים. גישת הנגד מונעת מאיתנו מלראות בבהירות עד כמה המערכת יכולה לעזור לנו להפיל את עצמה.3. בלי רגשי אשם - להשתמש בכל התשתיות של המערכת שיכולות לעזור לנו להתייצב. המאבק בשלב הזה הוא בעיקר תודעתי. מאבק כזה אינו מוגבל להפגנה זו או אחרת, והוא חייב להתרחש בתוך משרדי התאגידים, בתוך משרדי הממשלה, בין אנשי קבע בצה"ל ובכל מקום שבו אנשים כמונו יכולים למצוא ג'וב בלי הרבה מאמץ. וכשאתם בפנים - יש לכם פה: תשתמשו בו. מה שתבחרו לעשות בידיים זה כבר סיפור אחר. בכל מקרה, לא לעבוד קשה מידי, ולשמור על קשר עם אנשים שאיתם אפשר להחליף רעיונות ולשמור על הגחלת.4. לבנות עכשיו - חינוך, בריאות, מרכזים קהילתיים, תשתיות מים, אנרגיה - הקריסה של המערכות האלה פותחת מרחב לאנשים עם אנרגיה של בניה לעבוד בקהילות ולבנות אמון עם האנשים - לא בשבילם, איתם.5. תמיכה במאבקים חברתיים - מה הם צריכים? איך אפשר לעזור מצד אחד ומצד שני לא להישחק. גם אם התמיכה משמעה חלוקת כרוזים לשעה פעם בשבוע, יש לזה משמעות עצומה ותרומה לבניית סולידריות.6. הפצת מידע - לא רק לכתוב אלא גם לראות איך לחבר אנשים לרעיונות אנרכיסטים-קהילתייים: שפה, שהספרים יהיו נגישים בקהילות השונות, שידעו על הקישור לאתר האינטרנט, איך מרחיבים את מעגל התודעה?7. בניית רשת בין המאבקים ובין האלטרנטיבות. להפיץ את ההבנות הבסיסיות לגזענות ולקפיטליזם ולהומופוביה שעומדים בבסיס הצינור הרקוב. במקביל להפיץ בכל אמצעי נגיש מידע על אלטרנטיבות בכל תחום ולעודד אנשים ליצירתיות. שני הכיוונים יזינו האחד את השני.8. פשטות מרצון - נכון לכולם. זה שתתבאס מהמיתון לא ישנה אותו. עושים מה שאפשר, אבל אם נתקעים אז מה? אפשר בהזדמנות זו לבחון את התלות שלנו בתרבות הצריכה. למצוא דרכים לשינוי פנימי כדי להתמודד עם כל המכשולים שלנו שמרחיקים מאיתנו אנשים שעימם היינו יכולים לשתף פעולה, ומבודדים אותנו.אין לי פרוגרמה - פשוט ראיתי מה קורה מסביבי מבחינת הפעילות וסיכמתי את זה. מה שפועל זה מה שאנשים בוחרים לעשות, מהפכנים יכולים לתמוך בעבודה של אנשים ובמאבקיהם: העזרה ההדדית היא בידיים שלנו- מהפכה חברתית היא בידיים של החברה כולה.

בידידות

רוני

ובכל זאת משהו שנתן לי קצת השראה:

http://www.shalif.com/anarchy/platform.html

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.