Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

שאלה לדינאל
author: יוסי שורץ-החוג להגת המרכסיזםדניאל

דומני שאני מבין את מה שאתה מתכוון אליו, שללא פרוגרמה ) תוכנית פעולה( רצים כמו תרנגולת

ערןפת ראש.

אולם אני מתקשה להבין את קביעתך כי הפרוגרמה חשובה יותר מהפרקטיקה. הפרוגרמה

והפרקטיקה עומדים בקשר דיאלקטי כאשר בסופו של דבר הפרקטיקה קובעת את הפרוגרמה ,

הפרוגרמה מכוונת את הפרקטיקה והפרקטיקה של הגורם הסוביקטייבי-המפלגה המהפכנית,

במקרה הצורך משנה את הפרוגרמה.

הדוגמה הטובה ביותר היא לנין עצמו. הפרוגרמה של הבולשביקים עד אפריל 1914 הייתה מהפכה

בורגנית, בנוסחה "הדיקטטורה הדמוקרטית של הפועלים והאיכרים". הפרקטיקה המפכנית

במצב של 1917 חייב את לנין לשנות את הפרוגרמה.

כפי שאתה הצגת את השאלה התודעה קובעת את הוויה ולא ההויה קובעת את התודעה.

בברכה

יוסי שורץ

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.