Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

כורח?
author: רוני ערמון (shanb@actcom.co.il)זריחת השמש היא כורח, אוכל ומים הם כורח - אם מדינת הפועלים הייתה כורח היינו לפחות מרגישים איפשהו ריח של התארגנות מעמדית.גם לחברה אנרכיסטית וגם לייסוד של מדינת פועלים צריך להיאבק למרות שהם רעיונות מאוד יפים. אז אם כבר להיאבק מול כל הסיכויים, בואו ניאבק לחזון שמייצג את מה שאנחנו באמת מאמינים בו במקום עבור שלב מעבר מסוים שיוכל להתגשם רק בתנאים מסוימים אם בכלל. ניסיון העבר מראה שאם נותנים לאנשים כמו לנין וטרוצקי להיות "נציגי מעמד הפועלים" הם מתחילים להרוג הרבה פועלים כחלק מבורגנות חדשה שהולכת ונבנית, ומכינים את הבמה לסטלינים

ושרק קוצרים את הפירות - והראשים.וגם אנרכיסטים מתעבים את הדמוקרטיה

הבורגנית

ואין סתירה בכלל בין מאבק מעמדי לאנרכיזם - כל מאבק מעמדי שנרשם בהיסטוריה הקולקטיבית נבנה גם מפעילותם של אנרכיסטים רבים. המאבק המעמדי הוא הבסיס לתפיסה האנרכו-קומוניסטית.רק חבל, שאם כל התיאוריות היפות שלנו על מאבק מעמדי, הפיצולים הם כל כך חריפים שאנשים שלפי התיאוריה נמצאים באותה קבוצת אינטרס, אינם רואים זאת כך, לפחות לא באופן שהם ירצו להיאבק עליו.ולכן הרבה אנרכיסטים מעדיפים את העבודה הקהילתית, האקולוגית, שמנסה להשתלב עם חיי היום-יום של האנשים, כדי לקדם עבודה יחד כדי לבנות סולידריות ואיכפתיות האחד מהשני, כדי להתחיל וללמוד אחד מהשני, ולבנות מאבקים מתוך הצרכים המוחשיים של בני-אדם, כדי לנצח במאבקים כאלה, כדי להתעצם, כדי שיותר ויותר אנשים יבינו שאפשרי לחיות בעולם שונה ושזה בידיים שלהם.ואם הבנת את זה, לעולם לא תהיה חסר הגנה - אתה תפעיל את הראש ותפעל בכל האמצים הנדרשים כדי לקדם את מה שנדרש,ותתארגן עם מי שתמצא לנכון, במקום לפי תיאוריה זו או אחרת.מה שנחשב זו העשייה שלנו

תודה על הדיון

רוני

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.