Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

מספר הארות והערות היסטוריות על מנת להעמיד דברים על דיוקם
author: דן קריסטל (dcristal@study.haifa.ac.il)לחבר הנכבד - יוסי שוורץ שלומות.קראתי בהשתאות את תגובותיך לרעיון המדינה הדו-לאומית, ואכן הטיעונים נראים כבדי משקל, יחד עם זאת ישנם מספר תיקונים "קלים" אשר יש להעמידם במקום, ואולי הם יצבעו באור אחר את הערותיך:1. אנשי "ברית שלום", ובייחוד הקבוצה הגרמנית שבה לא היו בדיוק ליברלים רגילים, ובהשקפותיהם הם היו יותר סוציאליסטים, או שמא נכון יהיה לומר סוציאל-דמוקרטיים. הדברים באים לידי ביטוי בבטאון התנועה "שאיפותינו" אשר ראה אור בין השנים 1928-1933. הדברים אמורים לא רק לגבי משנתה המדינית של ב"ש, קרי צדוד בהקמת מדינה דו-לאומית (מה שהיה נראה כריאלי באותה עת של ישוב יהודי המונה כ-300,000 בתוך אוכלוסייה ערבית של כ-2.5 מיליון, ושאיפה הנסמכת על כתב המנדט), אלא גם בכל הנוגע לאופי החברתי והכלכלי של החברה הארצישראלית המתהווה. למעשה ב"ש היתה הגוף היחיד במחנה השמאל הציוני אשר קראה תיגר על כיוונן של מפא"י וההסתדרות אשר הלכה והתבססה כמנוף הכלכלי לבניין המשק העברי ולא לבניין המשק הארצישראלי כולו.הדברים הללו מופיעים בעתון זה, וקריאה בו מציבה שוב בסימן שאלה גדול את קביעתך-אמירתך (ידיעת?) בדבר הליברליזם של אנשי ב"ש.2. כתבת כי מדינות החלו להופיע עם התפתחות הערך העודף, על-ידי בעלי הערך העודף על-מנת לקבע את מעמדם (הציטוט מהזיכרון). המעניין הוא שאפילו מרקס ואנגלס במניפסט הקומוניסטי לא ציינו זאת, אלא תיארו את ההתפתחות האנושית כמאבק כלכלי-חברתי על השליטה בחברה מתקופת רומי, עבור דרך השיטה הפיאודלית ועד למציאות המתושת של אמצע המאה ה-19, ולא עשו את הקישור שאתה עשית. מה גם שמבחינה היסטורית זה פשוט לא נכון.מדינות, במתכונת פחות או יותר המוכרת לנו, החלו להתפתח עם התבססות ממלכתו של קרל הגדול +- שנת 800 לספירה (זאת אם לא מנסים להכיל על האימפריות הקדומות - רומי, יוון, פרס, בבל, אשור את המאפיינים של "המדינה" כפי שמוכרת לנו).הקפיטליזם, במובן של שיטת כלכלית המובססת על צבירת הון, אשר מקורו במסחר ולאחר מכן תעשייה וייצור, החל להתפתח עם התפתחות המסחר הימי וגילויי הארצות מסוף המאה ה-15 לספירה, והגיע לשיאו הפוליטי והכלכלי במלחמת העולם הראשונה - 1914-1918.היא הנותנת כי קביעתך שהמדינה נוצרה על-ידי בעלי ההון הקפיטליסטי, פשוט אינה עומדת במבחן ההיסטוריה.נכון - חשיבה ביקורתית היא מהמאפיינים העיקריים של חשיבת השמאל, אך היא חייבת להסתמך על עובדות ונתונים, אחרת במה היא שונה מהחשיבה הנוסטלגית-רומנטית המאפיינת את הימין, ואם כך - במה הועילו חכמים בתקנתם?דן

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.