Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

לרמי שלום
author: יוסי שורץ החוג להגנת המרקסיזם

רוח חדשה מנשבת כיום בקרב השמאל של מעמד הביניים ומתבטאת בהבנה כי הציונות ושליטי ארצות הברית קברו את הרעיון של שתי מדינות וכי הפתרון הוא באחדות הארץ. אולם כל זמן שפתרון זה, יקבל את הצורה של "מדינה לכל אזרחיה", כאשר מתעלמים מהשאלה מה יהיה התוכן האופי המעמדי של מדינה זו,קפיטליסטי או סוציאליסטי, עוברים מתמיכה בצורה מדינית שאין לה כל אפשרות להתממש, לצורה אחרת שאין לה שום אפשרות להתממש.רוב האנשים אינם מודעים לעובדה כי רעיון זה רווח בקרב מפלגה שמאלית ציונית במפ"ם, שהייתה מפלגה די גדולה לפני 1948 ולא רק בחוגים ליברלים ציונים כחוג של מרטין בובר, מגנס ואפילו רופין. יש לנסות ולהבין מדוע נכשל רעיון זה ובמקומו חולקה הארץ תוך הפיכת המאבק המשותף שהיה של פועלים ערבים ויהודים לביצת דמים לאומנית לאחר החלטת החלוקה, שלכך בדיוק היא כוונה.האימפריאליזם משתמש בשיטות שונות ובדוקת על מנת להביא לסכסוכי דמים, המאפשרים לו לשלוט ביתר קלות, שכן במקום שהאויב האנושי של מרבית האנושות יחשף לפני ההמונים, הם מופנים לשנאה לאומית הדדית. מפלגות רפורמיסטיות למינהן אינן מסוגלות לעמוד בלחץ והן נכנעות לו,ץ בוודאי שהשפעת ההנהגה הסטלניסטית הסובייטית על מק"י ומפ"ם הי הגם לה משקל ניכר.יש להוציא לקחים מההיסטוריה עקובת הדמים של למעלה מחמשים שנה ולקחים אלו הם: על בסיס הקפיטליזם במסגרת הסדר האימפריאליסטי הקיים, לא רק שמדינה אחת או שתיים, אינה בחירה ממשית, אלא היא ממשיכה להיות תמיכה בניצול ובדיכוי הלאומי. מדינה בורגנית על כל השטח תוך סיפוח השטחים תביא לאפרטהייד חוקי, כפי שיודעים הפלסטינים בירושלים המזרחית.

כדי שתקום מדינה דמוקרטית בורגנית יש צורך שהבורגנות הישראלית החזקה והפלסטינית החלשה, יתאחדו במאבק מהפכני כנגד האימפרילאיזם, האם מישהו יכול לקחת רעיון כזה ברצינות?

יתר על כן, דרום אפריקה בתקופת האפרטהייד, הייתה מדינה אחת. לאחר שהמוני מעמד הפועלים השחורים נאבקו מאבק הירואי במשך שנים כנגד האפרטהייד, מכרה אותם הנהגת האי.אנ.סי ובמקום מהפכה סוציאליסטית ניצחה מהפכת הנגד הדמוקרטית, אשר השאירה את בעלי ההון הלבנים כמעמד השליט, כאשר בירוקרטיה שחורה מנהלת עבורם את המדינה. מצבם של השחורים כיום הוא אולי יותר גרוע ממה שהיה קודם, למרות שהם יכולים לשלשל פתק בקלפי.רק במסגרת מדינת פועלים סוציאליסטית כתוצאה של מאבק מאוחד מהפכני, של הפועלים היהודים והערבים, נוכל לצאת מהמצב שכיום הוא חסר מוצא. ברור שהאימפריאליזם יתנגד לכך וכמוהו גם שליטי ערב ועל כן המהפכה חייבת להיות אזורית וחלק ממהפכה עולמית. במסגרת פדרציה סוציאליסטית של המזרח התיכון בה לישראלים ולפלסטינים אוטונומיות לאומיות יהיה פתרון

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.