Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

לשחר המסכן
author: מירידווקא אתה היוצא הדופן בחבורה, וכן היוצא מן הכלל המאשש אותו. לא אני יצאתי בפרובוקציות פעם אחר פעם נגד ה"שמאל הרדיקלי", לא אני קוראת להם (בכל הזדמנות אפשרית) "זעיר בורגניים לאומניים" , "תומכי טרור", "מזדנבים אחרי הבורגנות הערבית", כמו שאתם מרבים לעשות (אני מבינה שגם אתה לוקח אחריות על הדברים הנכתבים בשם ה"חוג"). ובאשר לפרובוקציה האחרונה, אמנם הדיאלקטיקה היא הלוגיקה של הסתירה, אך אין פירושה לומר היום את ההפך ממה שאמרת אתמול. דומני שהיית זמן מה פעיל למען מדינה חילונית ודמוקרטית, (תתקן אותי אם אני טועה). לטובת מה עזבת את הרעיון הזה? לטובת "שתי אוטונומיות" טריטוריאליות (אני קצת מבולבלת, פעם הן "ישויות", פעם הן "מדינות", ופעם הן "אוטונומיות"), שפירושן הוא אחד: הגבלת זכות השיבה והנצחת הגזענות. עם מסר כזה, למי אתה רוצה להגיע? תשאל את עצמך את השאלה הזו, ותראה אם לא מדובר כאן בשינוי פרוגרמטי לצורך הסתגלות לדעות הקדומות של הציוניים... ועוד בשם המרקסיזם!

נ.ב: תרגע, חבוב. אתה משתכר יותר ממני.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.