Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

למכנה עצמה מירי
author: שחר שניצר (trotsky@bezeqint.net)מאחר ורוב התגובה שלך מכיל בעיקר השמצות והכפשות בלא התייחסות עניינית לטיעונים אין בכוונתי להתייחס אליהם מעבר לטענה שרק בעלי עקרונות חשיבה מכניסטיים פורמליסטיים סבורים שהמציאות לעולם איננה משתנה וכך גם תהליך החשיבה והניתוח. חשיבה דיאלקטית מתאפיינת בין השאר בהבנה שישנה אינטראקציה בין האדם החושב והמציאות האוביקטיבית כאשר הללו מצויים בתהליך מתמיד של שינוי. במקום הטענה המגוכחת על שינוי עמדות חדשות לבקרים רצוי היה להתייחס לעצם העמדה דבר שלאדם הרחוק מן המרכסיזם ובעקרונות המחשבה הדיאלקטית קצת קשה לעשות. ולטענה השניה, מזמן לא שמעתי טענה כה מרושעת ומחוצפת אשר, כרגיל, אין בינה ובין המציאות כל קשר. כל חיי עבדתי כשכיר ברמות המשכורת הנמוכות ביותר וחלק גדול מחיי עבדתי במקביל בשתיים ושלוש עבודות כדי להתפרנס. כיום אני עובד כ-10 שעות ביום בשכר של כ-4000 ש"ח אם זה באמת מעניין מישהו. אני סבור שעזות המצח והחוצפה של אותה אחת הרחוקה מרחק שנות אור מהאינטרסים של מעמד הפועלים ומכל הכרה מהפכנית כלשהי היא המשליכה מעצמה ומהוויתה המטריאלית אל אלו מולם אין ביכולתה להתמודד בויכוח אמיתי.שחר שניצר, החוג להגנת המרכסיזם

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.