Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

אם כבר שאלת
author: יורם בר-חייםאינני יכול להכיר ב"זכות ההגדרה העצמית של העם הישראלי" משום שהוא איננו דורש אותה, רוב הישראלים דורשים את קיומה של מדינה אשר אינה מכירה בעצם קיומו של עם ישראלי... אני תומך בזכויות שוות לכל הקבוצות שיחיו בפלסטין החילונית והדמוקרטית ואינני תומך בגירושו של שום אדם ממנה. מה שאני מסרב לתמוך בו הוא דרישות המועלות על-ידי קבוצות פריבילגיוניות עוד בטרם ויתרו אפילו על פריבילגיה אחת ועניינן הוא הגבלת המהפכה הדמוקרטית והנצחת הפריבילגיות. בקצרה, אם במסגרת המהפכה הדמוקרטית (שהיא בעיקרה שחרור לאומי של העם הפלסטיני ופריוק המדינה הציונית) יעלו ה"יהודים" תביעות קולקטיביות בעלות אופי לאומי, תביעות הקושרות אותם למהפכה הדמוקרטית ולא להמשך הציונות, לא תהיה לי בעיה לתמוך בזה. לגבי זכויות טריטוריאליות, פלסטין היא ארץ קטנה ומעורבת מכדי לחלקה על בסיס אתני, מוסדות משותפים ולא "פרטיטטיים", חסרי זיקה לאתנוס זה או אחר, נראים לי הגיוניים וצודקים הרבה יותר.אני מתנגד לגישה של מהפכה בשני שלבים, אני בהחלט חושב שהבורגנות לא יכולה (אפילו אם היא רוצה...) לעמוד בראש מהפכה דמוקרטית. מדינה דמוקרטית-בורגנית עשויה לקום בתנאים מסוימים, אבל זו אפשרות לא סבירה ובהחלט לא המועדפת עליי. דעתי היא באופן חד-משמעי שפתרון מלא של השאלה הדמוקרטית בפלסטין חייב להיות סוציאליסטי.אני בעד בנית מפלגה "פרולטרית מהפכנית" ובהחלט בעד שהפרולטריון היהודי יהיה חלק מממנה, אבל לא במחיר של ויתור על צרכי היסוד ותביעות היסוד של הפלסטינים. אני חושב ששאלת הקמתה של מפלגה כזו איננה כיום על הפרק אלא בנית קואליציה וסלוידריות בין המאבקים הדמוקרטיים והמעמדיים ה"שונים". לא ניתן להקים שום דבר "מהפכני" במנותק מהמאבקים של ההמונים, במיוחד הפלסטינים אשר סובלים מדיכוי קיצוני יותר והעימות שלהם עם המשטר הוא חד וברור יותר.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.