Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

שאלת האוטונומיה הלאומית הטריטוריאלית
author: דוד מרחב, החוג להגנת המרקסיזםיוסי שורץ שאל שאלה ואני סמוך ובטוח שתיכף הרדיקלים למיניהם יקפצו עליה כמוצאי שלל רב. ברצוני להסביר את עמדת החוג להגנת המרקסיזם, שיוסי ואנוכי חברים בו.ההיסטוריה של הקולוניזציה הציונית בפלסטין יצרה בארץ שתי ישויות לאומיות נפרדות: הישות הלאומית הערבית הפלסטינית והישות הלאומית היהודית הישראלית. אנו דוחים את הטענה כי מדובר בשני עמים מגובשים; מדובר בשני עמים בתהליכי התהוות, שכבר עתה מגיעה להם זכות ההגדרה העצמית.מרקסיסטים שואפים לאיחוד הלאומים על בסיס סוציאליסטי ולכן הם מעוניינים, למשל, באירלנד סוציאליסטית באיחוד פדרטיבי עם בריטניה סוציאליסטית. כך, למשל, אנו מתנגדים לתביעה "כורדיסטן עצמאית" ותומכים בתביעה לכורדיסטאן סוציאליסטית במסגרת פדרציה סוציאליסטית של המזרח התיכון.אנו מכירים בעובדה שפלסטין מחולקת היום לכמה מוקדים טריטוריאליים בעלי ריכוז אתני יהודי: השפלה, גוש דן ות"א, חלק מערי הדרום ועוד. אזורים אחרים הם בעלי ריכוז אתני ערבי, בהם הגליל, המשולש, הנגב, ירושלים, הגדה המערבית ועוד. מהפכה סוציאליסטית בפלסטין תחלק את הארץ לשתי אוטונומיות דו-לאומיות טריטוריאליות, כאשר בהכרח באחת יהיה רוב ערבי עם מיעוט יהודי ובאחרת יהיה רוב יהודי עם מיעוט ערבי. החלוקה הטריטוריאלית תיערך בהתאם להסכמת שני העמים למימוש זכות ההגדרה העצמית שלהם על בסיס טריטוריאלי, תוך ביטול גבולות החלוקה משנת 1948 ואפשרות לסיפוח הגדה המזרחית (היום, הממלכה ההאשמית) לשטחה הריבוני של האוטונומיה הפלסטינית.קיומן של שתי האוטונומיות הטריטוריאליות יתקיים במסגרת הקמת קונפדרציה סוציאליסטית ישראלית-פלסטינית. מדינה פדרטיבית בה יאוחדו שתי האוטונומיות, לה יהיה פרלמנט משותף, מוסדות ניהול ותיאום משותפים וכיו"ב. עמדה זו שונה מהותית מהעמדה הגורסת הקמת שתי מדינות נפרדות בפלסטין, לאור העובדה כי קיומן של שתי כלכלות נפרדות שאינן קשורות זו בזו באיחוד פדרטיבי, ומתן קיום מדיני בדמות מדינה לאוטונומיות לאומיות, איננו אפשרי בכברת ארץ קטנה בה העמים ארוגים זה בזה.וכאן מגיעה גם שאלת הפליטים. שאלת הפליטים הפלסטיניים, מעבר להיותה שאלה דמוקרטית-לאומית, היא שאלה מעמדית. חייהם של הפליטים, מעמדם הכלכלי, תנאי מחייתם ומצבם החברתי חשובים לא פחות מזכותם לשוב למקומות בהם גרו הפליטים לפני כן. במסגרת הסדר הפליטים, יחזרו הפליטים לשטחה של האוטונומיה הפלסטינית (שתכלול את כל הכפרים הערביים בישראל, בכלל זה את הגליל) וישוקמו בחלקם בשטחה של הגדה המזרחית, שתאוחד עם האוטונומיה הפלסטינית הריבונית.חזרת הפליטים כפי שהלאומנים הערבים ותומכיהם רואים אותה תמיט אסון על העמים בדמות מלחמת דמים לאומנית נוספת, בהיעדר פרספקטיבה מעמדית-סוציאליסטית. חזרת הפליטים כפי שהלאומנים הציונים ותומכיהם רואים אותה היא מעשה נבלה ביחס לזכותם ההיסטורית של הפליטים לשוב למולדתם ולהשתקם בה.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.