Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

מרקסיזם- מדע או תאוריה מדעית?Monday 11 Aug 2003
author: אסף שטול-טראורינג

summary
האם המרקסיזם עצמו אינו יכול להיות חשוף לביקורת חיצונית בשל היותו מדעי? האם יש כאן סתירה של עקרנות הדיאלקטיקה, שלכאורה אינם חלים על המדע הדיאלקטי עצמו? כמה אירוני.שמתי לב בדיונים שהתקיימו אודות המרקסיזם שיוסי שוורץ תקף את טענות קרל פופר בכך שהוא משרת אידיאולוגיה בורגנית והוא עצמו כפוף לכוחות המעמדיים. בכך הוא מגן על המרקסיזם לא כעל תיאוריה מדעית שראויה שתתקבל על כולנו כתיאוריה המוצלחת ביותר לניתוח היסטורי ופוליטי של המציאות, שלבסוף יביא לשחרור האדם מכבלי הדיכוי. יותר מדיוק יהיה להגיד שיוסי רואה במרקסיזם מדע, זאת אומרת- המרקסיזם הוא תחליף למדע שקיים היום ועומד לשירות הבורגנות. ייתכן שיש להסתייג ולומר שהכוונה היא למדעים החברתיים, לא המדויקים.

אינני מסוגל להבין איך קיים אדם? שיכול לנסח חוקיות ולקבוע מתודולוגיה ושיטה סופית להבנת מניעי החברה. הדבר אומר הבנה סופית של הדבר הכי פחות מפוענח בימינו - המוח האנושי.

אם אכן היה המרקסיזם עוד תיאוריה מדעית, הויכוח שמתנהל כיום לא היה כה רב. הרי יש קריטריונים ברורים לבחון תיאוריות. אבל מסתבר שהמדע עצמו כיחידה שלמה חולה במחלת המעמדות ויש להציב מדע חדש, מדע מרקסיסטי. שימו לב למה שאמרתי עכשיו- נתתי טיעון כנגד המדע העכשווי והמתודולוגיות שלו על בסיס טיעון מרקסיסטי, וכל זה על מנת לחזק את הטענה שיש להקים מדע מרקסיסטי חדש. וכאן הכשל שבמרקסיזם. עצם היותו מדע ולא רק תיאוריה מדעית אינה מאפשרת מקור חיצוני שימדוד את ערכו ושוויו ככלי לניתוח המציאות. בעיה זו נפוצה באידאולוגיות, שמקבלות את הלגיטימיות הלכאורה מדעית שלהן, מעצמן.

כל הביקורת שננתי עכשיו כנגד המרקסיזם אינה מחלישה במאום את עצם הטענות המרקסיסטיות. אך הן מסבירות למה אינני מרקסיסט. לא בגלל מה שדניאל רוזנברג אמר. אינני פוחד מהעולם אותו מציע המרקסיזם. אני למעשה מסכים עם הרבה מהניתוח המרקסיסטי, אבל נגעל מהעובדה שאת המהפכה הבאה ינהלו אנשים שמאמינים שפעולותיהם מדעיות. כי הרי ידוע שבשם האמת המוחלטת מותר להרוג. האמת הזו שוכחת שיש בני אדם מאוד מורכבים מאחורי כל המודלים המופשטים. מרקס היה פילוסוף ולא מדען. יותר מכך הוא היה רק בן אדם וכך גם טרוצקי.

ואסגור את דברי עם יוני האנרכיסט במובן הפילוסופי של המילה, כל הכבוד לך שאתה משחרר את עצמך מההגדרות של החברה הקפיטליסטית ואינך מוכן להיכנע לאידיאולוגיה זו או אחרת, גם אם מרקסיסטית. השינוי החברתי והמהפכה לא תבוא מנביאים המתיימרים ליצור מדע מוחלט חדש, שאינו כלל מדע.

עכשיו נותר למרקסיסטים ביננו להגיד לי אם הם רואים במרקסיזם מדע או תיאוריה מדעית.אסף.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.