Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

סמבו
author: יוסי שורץ

סמבו

אחזור בקצרה על טענתי על מנת למנוע חוסר הבנה.1. המהפכה הדמוקרטית האנגלית , הייתה המהפכה של 1648, היא הייתה הרבה יותר קשורה להמוני העם הפלבאים בזמן ש"המהפכה המהוללת", אשר העלתה את ההרפתקן ווילאם השלישי הידוע כאורנז היא אקט שהחזיר אחורה את הישגי הדמוקרטית ואפשר לאנגליה בזמן המהפכה הצרפתית, לעמוד בראש הריאקציה.

2. הסיבה שאתה מתקשה להבין את נימוקי הוא המשקפיים השונים דרכם אנו רואים את העולם. עבורך ניתן לבחון את שאירע באנגליה בנפרד מהתהליך העולמי, דרך המשקפיים דרכם אני בוחן את העולם התהליך ובמיוחד ככל שאנו מתקדמים בהיסטוריה הוא של תהליכים עולמים של תקופה מסוימת. העולם בניגוד לליבניץ אינו עולם של מונדות מרחפות מבודדות בחלל, אלא התפתחות של חלקים בלתי שווים אך משולבים.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.