Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

הערה משלימה
author: יוסי שורץ החוג להגנת המרקסיזם

אורי וקורינה שלום

בדרך כלל באתר זה אנשים כותבים על רשמים אישים, מבלי שיש להם כלים לנתח את המציאות ולהסיק מסקנות, מה לעשות כדי לשנות אותה. הדבר משקף היטב את הצלחתה של מערכת החינוך בישראל ובעולם כולו בתקופה של שקיעת הבורגנות, מערכת אשר מטרתה להפוך בני אדם ליצורים שאינם מסוגלים לחשוב. מסיבה זו, בדרך כלל הויכוח הפוליטי בין השמאל לימין באתר זה, הוא בסגנון: אתה בן זונה, זיינתי את אמא שלך? התשובה בדרך כלל היא: אתה זיינת את אמא שלי? יה חרה, אני זיינתי את אביך ואת אמך ואת אחיך ואת אחותך. מועטים אלו שיש להם את האפשרות להתעלות על סגנון כתיבה ורמת מחשבה זו. לעומת זאת, איני יודע אם שמתם לב, אולם בדיונים שאני מנהל, גם עם אנשי ימין,( מיכה, סמבו) כל עוד אין הם פשיסטים,(רוברט אמיר ) מתנהל ויכוח שיש לו ערך מבחינת הארגומנטים, שכן לכל אדם יש השקפת עולם, אלו המצליחים לבטא אותה באופן אינטלגנטי ותרבותי יכולים גם להשתכנע מארגומנט זה או אחר. אלו הקופצים כל פעם שיש ויכוח בעל ערך, על מנת לטעון כי זהו ויכוח אלים המשקף אגו מ'ציסטי, עושים למעשה שני דברים. ראשית עושים רדוקציה של העולם לתחושות פסיכולוגיסטיות, כאשר אינם מבינים שתחושות אלו מקורם בעולם האוביקטיבי בו אנו חיים, כאשר תחושות אלו עדיין לא יותר מחומר גלם, שכן יש תהליך דילקטי בין תחושות למחשבות, ואם תרצו מחשבות הן תחושות שעברו עיבוד. מי שמכחיש כי יש עולם אוביקטיבי עם חוקיות שניתן להבין אותה, דרך הפעילות האנושית במציאות, הוא סוג מסוים של "אידאליסט", הצורה הפרימיטיבית ביותר של מחשבה, המכחישה למעשה כי יש טעם בדו שיח, שכן אם הדבר היחיד שאני יודע הוא תחושותי, או מחשבותי, הרי אני מכחיש שקיים משהו חוץ ממחשבותי ותחושותי. גישה זו ידועה בפילוסופיה כסולופיזם, שהמבטא החשוב שלה היה ההגמון ברקלי. שנית מבקשים להחזיר את הויכוח לסגנון: "אתה בן זונה." לא, אתה בן זונה".

ולגבי ברית המועצות. אנו עוסקים בימים אלו בתרגום ספר מאנגלית לעברית על המרקסיזם והשאלה הלאומית. לאחר שנסיים אותו, אני מקווה שנתפנה לספרון בשאלה של מה הייתה ברית המועצות

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.