Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

לסמבו
author: יוסי שורץ החוג להגנת המרקסיזםסמבו

אין לנו אפשרות להסכים משום שאתה שמרן במובן העמוק של המושג, בעוד אני מרקסיסיט, ובכל זאת ברצוני להעלות מספר נקודות להתיחסותך. המהפכה היחידה שהייתה מהפכה של פועלים, הייתה המהפכה הרוסית. כל שאר המהפכות לא רק שלא היו מהפכות פועלים, אלא מנהיגיהם כלל לא התכוונו לעשות מהפכה סוציאליסטית אלא דווקא מהפכה דמוקרטית.מאו לא היה מרקסיסט והשקפותיו לא היו שונות מהשקפות הנרדוניקים הרוסים. הוא עמד בראש מהפכה של איכרים ולא פועלים, והפרוגרמה הפוליטית שלו הייתה ברית של כל המעמדות כולל "הבורגנות הלאומית", למען דמוקרטיה עממית חדשה".קסטרו בדומה היה ליברל רדיקל שהתכוון לעשות מהפכה דמוקרטית. אלא שבתקופה הנוכחית, של האימפריאליזם ( שקיעת הסדר הבורגני), לא ניתן לעשות מהפכות דמוקרטיות. מאחר והאכרות היא מעמד זעיר בורגני, היא יכולה לשרת רק את אחד משני המעמדות המודרנים-הבורגנות או מעמד הפועלים.התוצאה של מהפכות אלו, הביאה לתוצאות שונות ממה שמנהיגים אלו התכוונו אליהן. האימפריאליזם לא היה מוכן לקבל את המהפכה שהם חוללו ואיים בחיסולם. במקרה של סין האיום על המאואיזם היה במלחמת קוריאה, ובמקרה של קובה הפלישה למפרץ החזירים. תחת לחץ זה על מנת להציל את צוארם, הן מאו והן קסטרו הלאימו את הייצור. לאחר שחוסל המנגנון של המדינה הבורגנית ולאחר שהיו הלאמות הייצור נוצר שעטנז. מחד צעד בכיוון מעמד הפועלים-הלאמת הייצור, אך מאידך משטר פוליטי זעיר בורגני בונפרטיסיטי. הלאמת הייצור בפני עצמה אינה סוציאליזם. ניתן ללמוד זאת מהעובדה שהיטלר ביצע לא מעט הלאמות, ובדומה הבורגנות הבריטית לאחר מלחמת העולם השנייה. אנגלס העיר כי בתי זונות מולאמים אינם יוצרים סוציאליזם. מה שנוצר הייתה מדינה שרגל אחת שלה בסדר הקפיטליסטי ורגל אחת בכיוון הסוציאליסטי. כדי לפתוח את הדרך לסוציאליזם מעמד הפועלים חייב לקחת את השלטון כחלק ממהפכה עולמית סוציאליסטית.

חוסר היציבות החברתית לאחר שנים של יציבות מאז שנות החמשים, מעמיד על הפרק בשנים הבאות את האפשרות של מהפכות פועלים.שנית לגבי המהפכה הצרפתית-אילולי היעקובונים והטרור האדום , הטרור הלבן של המלוכנים ושל הריאקציה האירופאית שבראשה עמדו אנגליה ורוסיה, היה מנצח, ולא הייתה לנו בצרפת שום מהפכה דמוקרטית משום גוון, אלא, איחודה של צרפת על בסיס שינויים כלכליים קפיטליסטים עם משטר מאוד ריאקציוני. אנו יודעים זאת משום שכאשר סולקו היעקובינים בסופו של יום נפוליון עלה לשלטון. באופן דומה הבגידה של הבורגנות במהפכות הבורגניות ב"אביב העמים", הביאו את ביסמרק היונקר לשלטון, ובדומה לא את גריבלדי אלא את המלך עמנואל לשלטון באיטליה. אולם נפוליון היה הסטלין של המהפכה הצרפתית, שכן על בסיס כלכלה קפיטליסטי הוא נפוליון הקים מלוכה, בעוד שסטלין על בסיס כלכלה מולאמת הקים משטר זעיר בורגני טוטליטרי. המרקסיזם מכנה תופעה זו בונפרטיזם פרולטרי.

אוסיף כי אותה זעיר בורגנות כאשר היא פועלת לא על בסיס שמאלי אלא לשימור השיטה הקפיטליסטית, מגיעה לפשיזם. כלל לא מקרי שבמקומות כגרמניה ואיטליה, שם בגדה הבורגנות במהפכה הדמוקרטית והסוציאל דמוקרטיה והסטלניזם במהפכות סוציאליסטיות, עלה הפשיזם לשלטון. אוסיף שהדימיון החיצוני בין הסטלנזים והפשיזם הוא די ברור, להוציא עובדה מכרעת שבברית המועצות הייתה מהפכת פועלים שהתנוונה בעוד שהפשיזם של היטלר ומוסוליני צמח והגן על משטר קפיטליסטי.מאחר ואתה החלטת להצטרף לזרם זעיר בורגני המתנגד ליעקובינים ולמהפכה הסוציאליסטית, אתה נדחף בין אם אתה רוצה בכך או לא, לכיוון של הפשיזם. איני אומר לך שאתה פשיסט, אלא שבהכרח בסיטואציה יותר חריפה תגיע לשם, אם תמשיך להחזיק בהשקפותיך הנוכחיות.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.