Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

מספר הערו
author: יוסי שורץ החוג להגנת המרקסיזםמספר הערות לגבי הקשר בין צמחונות, גנדי ומוסר.1. היטלר היה צמחוני. דומני שזה מסיים את הויכוח בשאלה זו.

2. גנדי בזמן שהיה בדרום אפריקה סירב לשתף פעולה עם קונגרס השחורים, משום של"צבעונים", היה מקום יותר גבוה בהררכיה של המשטר הגזעני.

3. יחס זה הוא המשיך ביחס לשיטת הקסטות בהודו..

4. מפלגת הקונגרס הלאומי בהודו הייתה מפלגה בורגנית, ותפקידו של מהטאמה גנדי, היה לרתום את מאבק ההמונים למפלגה זו. הפצציפיזם שירת מטרה זו, שכן תפקידו היה למנוע רקיקליזציה של ההמונים במאבק האנטי אימפריאליסטי שיכול היה להגמר בהשלכת הבורגנות ההודית, אם היה יוצא משליטת הבורגנות.

הפציפיזם לא מנע קורבנות בחיי אדם, אלא שהקורבנות היו עניי הודו שהאמינו לגנדי ונורו על ידי הבריטים. לא מקרה שהוא הציע את אותו רעיון למורדי גטו וארשה.

5. הפוליטיקה של מפלגת הקונגרס למרות מליצות בדבר פלורליזם תרבותי, סייעה לטרגדיה של חלוקת תת היבשת. התמיכה של המפלגות הקומוניסטיות "בבורגנות המתקדמת" לפי תיאורית שני השלבים במקום להאבק למען מהפכה סוצילאיסטית, אפשרה לבורגנות האינדית והמוסלמית לחלק את תת היבשת, ולהשאירה תחת שליטה בורגנית.

6. 54 שנים לאחר "העצמאות" של הודו , פקיסטן ובנגלה דש, הגהנום ממשיך להשתולל.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.