Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

למיכה
author: יוסי שורץ החוג להגנת המרקסיזםמיכה

ראשית ככלל אני חותם בשמי. או בשם עט קבוע שעדיין לא אימצתי.

לא, איני יוסף, או יוספה.שנית מאחר והסכמנו לנהל דיון תרבותי פוליטי, ולא ניתן לנהל כזה דיון, אלא בצורה מכובדת, ולא אישית, אענה לך על דבריך וגם אשאל את השאלה השלישית בצורה מחודדת. כדרכי אני כותב ארוכות משום שאני חושב שיש צורך להבהיר דברים עד כמה שניתן.ראשית גדעון ספירו אינו בעד פירוק המדינה הציונית, הפרוגרמה שלו היא שתי מדינות בורגניות. מדינה בורגנית ציונית לצד מיני מדינה פלסטינית. אולם אין זה מקומי להרחיב את הדיבור מה ספירו מבקש, הוא יעשה זאת בעצמו אם יחפוץ בכך.

מדינה אינה ישות העומדת עצמאית מעל המעמדות. מדינה היא מונופול על כוח הכפיה, ולכוח זה יש תוכן מעמדי. מדינת ישראל היא מדינה בורגנית המגינה לא רק על נישול הערבים אלא על בעלי ההון כנגד הפועלים והעניים יהודים כערבים.

כפי שהסברתי לא אחת בתקופה האחרונה מאז בפ"ס התפלג, הצטרפנו לזרם בינ"ל מרקסיסטי שלמרות שהוא מתנגד לציונות ולדרך של ניסיון לפתור את שאלת הדיכוי של היהודים על ידי יישובם בארץ אחרת, דרך נישול העם היליד, אנו מקבלים את העובדה שבארץ זו נוצרו שני עמים, העם הישראלי הנבדל מקהילות יהודיות אחרות בעולם, שכן היהודים האמריקאים הם אמריקאים ולא ישראלים. העם השני הוא העם הפלסטיני שנגדו נעשו עוולות נוראות והוא הקורבן של הישראלים, צאצאי היהודים שהיו קורבנות של הקפיטליזם השוקע בצורה של אפליה שיטתית שסופה השואה.כיום לאור העובדה שקיימים שני עמים,( או לפחות עמים בתהליכי התהוות) לישראלים כפלסטינים שמורה זכות ההגדרה העצמית, אך מאחר ובמסגרת הקפיטליסטית בשלב הנוכחי שלה, זכות ההגדרה העצמית של עם אחד מנוגדת לשני, אנו רואים את הפתרון רק על בסיס סוציאליסטי, של שתי ישויות לאומיות עם זכות לטרירטוריה משלהן, במסגרת מדינה סוציאליסטית פדרטבית, כחלק מתהליך מהפכני עולמי של מעמד הפועלים. כך לנין פתר את השאלה הלאומית בברית המועצות, כאשר הבולשביקים הציעו גם ליהודים אוטונומיה בבירוב'גאן. רק על בסיס כזה תבוא גם שאלת הפליטים הפלסטינים שגורשו על פתרונה.חברי לשעבר התומכים עתה במדינה חילונית דמוקרטית פלסטינית, טוענים, טענה אווילית, שאנו תומכים בפתרון של חלוקת הארץ לשתי מדינות בורגניות. לא! אנו תומכים בשתי מדינות סוציאליסטיות במסגרת מדינה פדרטיבית משותפת, כחלק מפדרציה סוציאליסטית של המזרח התיכון.

כדי להבהיר מושג זה, הרי קנדה בה חייתי שנים רבות, היא מדינה אחת פדרטיבית עם פרובנציות. ארצות הברית היא אחת מדינה פדרטיבית עם עשרות מדינות. ברית המועצות הייתה מדינה פדרטיבית עם מספר רב של מדינות ואזורים אוטונומים. אנו מתנגדים לעמדת "מאבק סוציאליסטי", של שתי מדינות סוציאליסטיות נפרדות, משום שהיא מנוגדת לפתרון סוציאליסטי של כלכלה משותפת גדולה ככל האפשר. עמדת שהיא פשוט מנוגדת לבנית כלכלה סוציאליסטית.מכל מקום אני שמח שאתה מקבל את זכות הביטוי גם של מתנגדיך. אני מבין את איבתך לעמדות שלדעתך מאיימות על קיומך הפיזי.מסיבה זו בנגוד לחברי הקודמים, למרות שאני מתנגד לכל צורת דיכוי ושלילת זכויות או אפליה כל שהיא כנגד העם הפלסטיני המדוכא, אנו מתנגדים לאמנה הפלסטינית של הבורגנות הפלסטינית, משום שהיא מקבילה לפתרון של תומכי "ארץ ישרל השלמה".

לא פעם הסברתי בוויכוחים כי אין כל סיכוי שיהודים להוציא אולי בודדים יסכימו למדינה פלסטינית בכל השטח, משום שאין מי שיסכים להפוך ממדכא למדוכא. הפתרון חייב להיות כזה שבו שום עם לא יהיה מדוכא.אולם יש להבדיל בין מאבק פוליטי ואידאולוגי כנגד הלאומנות הערבית והיהודית, ובין הניסיון לדכא בכוח את זכות הביטוי של הלאומנים, ואני מבחין הבחנה חדה בין פשיסטים ללאומנים. אתה לאומני יהודי, "כך" הם פשיסטים.

אותך ברצוני לשכנע, לא כן יחסי ל"כך".אני מתנגד בכל כוחי לאנשי ,"ארץ ישראל השלמה" , ולמפלגת "מולדת", למשל הקוראת לטרנספר "מרצון" של ערבים, ובכל זאת איני קורא לעצור אותם, לחקור אותם, ולשלול את זכות הביטוי שלהם. במדינה בורגנית עם אידאולגיה לאומנית אם צריכים לעצור כל לאומני, מעט מאוד יישארו מחוץ לכלא. ומי יעצור אותם שוטרים לאומנים? ומי יחנך לחוסר לאומנות הלאומים כלבנה?מי שטוען שהוא דמוקרט, אך המבקש לעצור את אנשי אבנאא אל באלד, על עמדתם של "פלסטין השלמה" , אינו יכול שלא לקרוא לחקור ולעצור את תומכי "ארץ ישראל השלמה". מי שטוען שהוא דמוקרט אך קורא לעצור את המחנכים על דרכם של השאידים,( אם זה נכון, ואיני יודע אם זה נכון, אך אין זה משנה), אינו יכול שלא לקרוא כפי שנתן ניסח זאת נכון, לעצור את כל המחנכים במדינת ישראל המחנכים על דרכו של האצ"ל , ההגנה והפלמ"ח.אחזור עתה לשאלתי השלישית בצורה של שתי תת שאלות:

א. האם אתה קורא לעצור ולחקור את חברי הכנסת התומכים בטרנספר של הערבים?( ואני מאמין מהיכרותי האישית, שאבנא אל באלד, אינם קוראים לסילוק היהודים, אף כי זוהי אולי המשמעות האוביקטיבית של מדינה פלסטינית עם רוב פלסטיני, כפי שחברי לשעבר דניאל כתב במכתב בו התווכח עם ה"ספרטקיסטים").

ב. האם אתה קורא לעצור ולחקור כל מחנך יהודי המחנך שחללי אצ"ל, ההגנה והפלמ"ח היו גיבורים?ג.אני מאמין שתשובתך תהיה שלילית וגם בעיני זה יהיה אבסורד,מדוע איפה לא תגלה את אותו יחס ללאומנים הערבים?אני מניח שתשובתך תהיה :"אבל הם מסכנים את קיומי", אולם במציאות הן הלאומנות הערבית והן הלאומנות היהודית מסכנות את הקיום הפיזי של שני העמים שכן הן דוחפות להמשך סכסוך הדמים. התפקיד של הלאומנות הוא להפנות את המאבק של הפועלים משני העמים ממאבק משותף כנגד האימפריאליזם, הבורגנות הישראלית והבורגנות הערבית , כולל הפלסטינית, בעוד רק מהפכה סוציאליסטית תוציא את כולנו מביצת הדמים.כדאי לך להבין משהו מהותי. האימפריאליזם הבריטי לא גילה אהדה להמוני היהודים, העובדה היא שהיהודים שביקשו לברוח מנאצים לאנגליה ( או ארצות הברית) לא הורשו להיכנס, בעוד שאחרי המלחמה הן ארצות הברית והן בנות בריתה כולל הוותיקן הבריחו עשרות אלפים של נאצים ויישבו אותם בארצות הברית, קנדה, אוסטרליה, דרום אמריקה. הסיבה שאנטישמי מוצהר כבלפור תמך בפרויקט הציוני, לא היה משום אהדתו ליהודים, אלא מתוך רצונו להשתמש ביהודים כגוף זר לסביבה במזרח התיכון, עליו הוא יוכל להשען כדי לדכא את הערבים וליצור מצב של סכסוך תמידי המשרת את השליטה האימפריאליסטית. ארצות הברית שירשה את אנגליה, עושה את אותו דבר. מי שמשלם את המחיר הם המוני היהודים והפלסטינים, ומי שנהנה הם בעלי ההון היהודים והערבים.

יש לצאת ממלכודת זו שכן סופה טבח איום ונורא.

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.