Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

ההרס של האחר הוא גם הרס עצמי
author: בות'ינה (bdabit@yahoo.com)הידעת

האחריות להוצאת תכניות מתאר היא בסמכות העירייה והועדה המחוזית ולא האזרח

תכנית מתאר לשכונות תנאי הכרחי להגשת אישורים והוצאת היתרים

בין 80%-90% מהשכונות הערביות בעיר לוד אין אפשרות להוצאת היתרים פשוט אין תכניות מתארוהידעת

שעלות הריסת בית אחד כ 500 אלף ש"ח כעלות הוצאת תכניות מתאר מחודשות לכל העירמאז קום המדינה לא נבנו פרויקטים למגורים

למגזר שלם המונה כ 25%בניה בלתי חוקית היא כורח קיומי פשוט אין

לאן ללכת

רוב התושבים במבנים "הלא חוקיים- לא מוכרים" משלמים ארנונה אגרות וכנסות בסכומים שמגיעים ל80-90-10000 ש"ח

ובתמורה אינם מקבלים שום שירותים מוניציפלים

ללא תשתיות ללא פינוי זבל ללא כבישים מוסדרים ללא תאורה ללא כתובות ללא חיבורי חשמל מוסדרים!!!!!!!..

כל זאת בעיר בשנת 2003

פרויקטים חדשים נבנים ליוצאי צבא ולעולים חדשים

אזרחים ערבים מסורבים להיקלט בשכונות חדשות וותיקותמסקנהיש להתפשר עם הרעיון שלוד תמשיך להיות עיר מעורבת ולא צריך להילחץ מהמצב הדמוגרפי

יש להפנות את הכספים לכיוון של פתרון ובניה של העיר ולא לכיוון של הרס ובניית גדרות כי ההרס של האחר הוא גם הרס עצמיבות'ינה

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.