Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

קייטנת הקיץ של תנועת 'בני הארץ' - 'אַבְּנַאא (א)לְב%PM %31 %b %2003
author: הודעה לעתונות

summary
להלן ניסוח ההודעה שנשלחה לעתונות בעקבות גל המעצרים נגד תנועת "בני הארץ"31/07/2003

בעניין: קייטנת הקיץ של תנועת 'בני הארץ' - 'אַבְּנַאא (א)לְבַּלַד'

אנו, החתומים מטה, יהודים ודוברי-עברית אשר הוזמנו ע"י תנועת אבנאא אלבלד לבקר בקייטנת הקיץ של התנועה, וערכנו בה בימים האחרונים ביקורים, נדהמים ומזועזעים ממסע ההכפשה התקשורתי אשר הוחל אמש נגד הפעילות שהתקיימה בקייטנה.

המיצג התקשורתי לפיו קייטנה זו מחנכת ילדים לשנאת יהודים ולאלימות הינו שקר גס: הקייטנה, כפי שראינוה אנו באופן בלתי-אמצעי, כוללת סדרה שלמה של פעילויות נופש וספורט - כדורגל, בריכה, יום ספורט, ריקודי עם וכיוצא באלה; נוספות עליהן גם פעילויות חינוכיות ערכיות, כדוגמת ארגון מערכת בחירות דמוקרטית בקרב הילדים המשתתפים בקייטנה, כולל מערכת הצבעה ובחירה, ועדת פיקוח, תקנון בחירות, ופעילויות הסברה של הרשימות המתחרות השונות.

זוהי אכן קייטנה פטריוטית פלסטינית, שבה הילדים מתחנכים לאהבת המולדת ולגאווה בזהותם, וכן על חשיבות זכות השיבה של הפליטים הפלסטיניים - אך דברים אלו רחוקים מרחק רב משנאה או הסתה.

הוכחה ניצחת לרצונם ועניינם של מארגני הקייטנה בקשרים חיוביים עם יהודים היא הזמנתנו-אנו אל הקייטנה; אחד מאיתנו אף לוּוהּ בביקור גם ע"י בנו, אשר לא חש כל עוינות מצד המדריכים או הילדים המשתתפים - להיפך - הוא עצמו השתתף בפעילויות הקייטנה באותו יום.

אנו מוחים בתוקף על הצגתו המעוותת של העניין באמצעי התקשורת ועל הסתתם נגד הקייטנה ומארגניה, שיסודה בכזב; אנו רואים בהסתה זו צעד נוסף בתהליך היזום של דה-לגיטימציית הציבור הערבי הפלסטיני ותנועותיו הפוליטיות.

כמו-כן מוחים אנו על צעדי ההפחדה בהם נקטה המשטרה כלפי הקייטנה ומארגניה; לגבי דידנו, ההופעה המאיימת של שוטרים בקייטנה, והחיפושים והמעצרים בתחומו אותם ערכה המשטרה - הם העלולים לעורר טינה ורגשות שליליים בין ערבים ליהודים, ולא הפעילויות בקייטנה.יורם בר-חיים

ד"ר דניאל גאידו

תרצה טאובר

ד"ר חגי כתריאל

יניר מילבסקי

אייל רוזנברג

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.