Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

רוב המאומה על לא מאומה
author: אמיר גבעול (agivol@yahoo.com)שלום יוסי. אני נוטה להסכים רק עם טענה אחת מ-3 הטענות המרכזיות שהעלית. הטענה שאני מסכים איתה היא שהשימוש במילה מחלה ובתואר חולני כשליליים בצורה קיצונית כל כך היא בעייתית, אם כי מובנת יחסית. התחושה שלי היתה שענת ניסתה להעביר, בטון מתלהם יחסית, את הגועל שלה מעבודת הועדה.מה שמוביל אותי לטענות שאני לא מסכים איתן. ענת בפירוש מייחסת את התפיסה של מצפון כחולני וייצרי וכולי לאיך שהיא היתה מגדירה את תפיסת הועדה ולא לתפיסה שלה. ענת חושבת שהועדה מתייחסת למצפון כייצרי ואינסטינקטיבי ורגשי וכולי ואני די מסכים עם הטענה שלה, למרות שלא אהבתי את הטון ובמיוחד את השימוש במחלה, במיוחד אני מסכים עם התפיסה שהיא מציגה ביחס לועדה שסרבנים זה בעיקר סטלנים שטיילו בהודו וחזרו עם ג'וקים בראש.לגבי הקישור בין טבעונות לפציפיזם, שוב, ענת טוענת שהקישור שהועדה עושה בעייתי, לא שעצם הקישור בעייתי. הקריטריון של הועדה הוא שפציפיסט הוא בהכרח צמחוני, קישור שאתה בעצמך ציינת שהוא לא הכרחי. הקשר בין טבעונות לפציפיזם אינו מוחלט, בודאי להגדרתי הוא חשוב וקיים אבל לא הכרחי. אדם יכול להיות פציפיסט אבל לא להיות נחמד, הייתי מצפה מפציפיסט להיות נחמד אבל גם אם הוא לא נחמד זה לא אומר שהוא לא פציפיסט. הועדה לא שואלת על צמחונות מתוך נסיון להבין את הקישור שאותו אדם עושה, היא שואלת כי מישהו אמר לה שפציפיסטים הם צמחונים.

בועדה שלי שאלו אותי אם אני צמחוני ובשעתו לא הייתי צמחוני אבל אמרתי שכן ושחררו אותי ואני ממש בטוח שאם הייתי אומר שלא לא היו משחררים אותי. השאלה נשאלה לא בקונטקסט של להבין למה אני צמחוני ואיך זה קשור לפציפיזם אלא רק לבדוק אם כן או לא, לסמן וי ברשימת המכולת של פציפיזם. כיון שהדברים קשורים, והשקר בועדה חידד לי שבעצם לפי תפיסתי אני צריך להיות צמחוני, חזרתי להיות צמחוני בעקבות הועדה (וכיום אני טבעוני) אבל ההגדרה של הועדה מעוותת ונגדה יצאה ענת, לא נגד עצם הקשר.נקודה מענינת לסיום: הרי הועדה מקבלת צמחונות כקריטריון לפציפיזם רק בגלל שלתפיסתה צמחונות היא עניין פילוסופי אינדיבידואלי של אנשים רגישים ולא תחום של התנגדות פוליטית. אם הם היו פועלים לפי ההגדרה שלנו לטבעונות מבחינתם זאת היתה סיבה לא לשחרר כי הפונה הוכיח שהוא סרבן פוליטי.[אני יודע שערבבתי פה בין צמחונות וטבעונות בגלל שענת ערבבה, הועדה מחפשת צמחונים, לא טבעונים, אז כשהתייחסתי לועדה כתבתי צמחונים וכשהתייחסתי אלינו כתבתי טבעונים]

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.