Independent Media Center, Israel
http://www.indymedia.org.il

אסתטית במובן הניטרלי
author: דניאל רוזנברגצמחונות אישית היא בחירה אסתטית. ברגע שאתה נותן טיעון של "אני לא רוצה להיות חלק מזה", יהיה מזעזע כמה שיהיה (אני עצמי צמחוני מגיל 13 ופעיל מזדמן באנונימוס), אתה נותן למעשה אמירה אסתטית. לא במובן שבו בחרת לפרש את המושג 'אסתטיקה', פרשנות שמכילה מטען תרבותי שלילי, אלא במובן של בחירה מצפונית-אישית, שיכולה כמובן לבוא במקביל לבחירה מצפונית-אוניברסלית. אני מבין את הבעיתיות שנמצאת מבחינתך בהורדת צמחונות וטבעונות לתחום האסתטי, אך למעשה זו לא הורדה אלא פשוט קטגוריזציה מסוימת - זו שמבדילה בין הגישה של 'לאכול חיות זה לא בסדר' ו'אני לא אוכל חיות כי זה לא בסדר'.בקשר לגנדי - אין לי את היכולת והרצון להכנס לדיון דקדקני בנושא משנתו של גנדי, אבל אני מוכן להפנות אותך לאינספור דיונים שהיו באתר הזה בדיוק על נושא יחס גנדי לקאסטות. אגב, מה עמדתך בקשר לנושא של צמחונות ממניעים דתיים?בקשר להתקדמות המוסרית - קודם כל, אני לא מחבב קטגורים של מוסר. הרבה אנשים נתקלים בטיעונים בעד צמחונות ולמרות זאת ממשיכים לאכול בשר. כל אחד ושיקוליו שלו. נועם חומסקי למשל, התפלמס עם טיעונים בעד זכויות בעלי חיים מנקודת ההשקפה המכאניסטית-קארטזיאנית שלו, ואף על פי שההשקפה הזאת לוקה בטמבליות מסוימת (הקארטזיאניות פשטה רגל לפני חצי מאה) היא לגיטמית מעצם היותה אסתטית. אגב, ראוי לציין שהקארטזיאניות המודרנית התנערה מהתפיסות המוכרות של דה-קארט עצמו בקשר לבעלי חיים.

בכלל, אנשים המגדירים מוסר אנושי על פי קירבה של פרט לרעיון מסוים - 'אובייקטיבי', מזכירים לי יותר בולשביקים בצורתם הגרועה ביותר או מטיפים דתיים מאשר לוחמים למען כל דבר צודק שהוא. האם כל אחד חייב להוות מופת ודוגמא של אוונגרד? תחשוב על זה.ועל השאלה האחרונה שלך נראה לי שכבר עניתי...

(C) Indymedia Israel. Unless otherwise stated by the author, all content is free for non-commercial reuse, reprint, and rebroadcast, on the net and elsewhere. Opinions are those of the contributors and are not necessarily endorsed by Indymedia Israel.