Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

  • www.indymedia.org
 

הפגנה בעת משפטו של ח"כ ברכה יו"ר חדש

גרסת להדפסהגרסת להדפסהSend to friendSend to friendPDF versionPDF version
21/04/2010 08:30

בעת הדיון השני במשפטו של ח"כ ברכה – יו"ר חד"ש

הפגנה נגד רדיפה פוליטית ומול האיום על המרחב הדמוקרטי

יום רביעי, 21 באפריל  8:30 וייצמן 1 תל אביב מול בית המשפט

 מול האיום על המרחב הדמוקרטי והייאוש אשר מטפחת הממשלה הימנית, נעמוד יחדיו, יהודים וערבים, נשים גברים, עובדים וסטודנטים, ארגוני ותנועות שלום, שוויון וצדק חברתי. 

יחד נקרא: 
הייאוש והדיכוי לא יעברו!".

ח"כ מחמד ברכה מואשם בארבעה אישומים נפרדים. מיוחסות לברכה עבירות של תקיפת ממלא תפקיד על פי דין, העלבת עובד ציבור, ותקיפה והפרעה לשוטר במילוי תפקידו. 

כתב האישום הוגש לאחר שח"כ ברכה לא פנה לוועדת הכנסת וויתר על חסינותו הפרלמנטרית. 

כל האישומים מתייחסים להפגנות בהן הוא השתתף יחד עם מאות ואלפים.

 

לפרטים נוספים ולהצטרפות למאבק: info@hadash. org.il  

  

  >> למידע נוסף          

תגובות

Random Image

1_609351008031788kt0[1]
 

Other Press

חמישי 8 ספטמבר 2011
ראשון 21 אוגוסט 2011
שישי 3 יוני 2011
שישי 18 מרץ 2011
עוד...
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire