Upcoming Events

 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

  • www.indymedia.org
 

קול קורא - סקס אחר 10

גרסת להדפסהגרסת להדפסהSend to friendSend to friendPDF versionPDF version

 

קול קורא

 

סקס אחר 10

 

הכנס העשירי ללימודי להט"ב ותיאוריה קווירית  באוניברסיטת תל-אביב

בשיתוף עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

23–25 במאי, 2010

במלאת עשור לקיומו, 'סקס אחר: הכנס השנתי ללימודי להט"ב ותיאוריה קווירית באוניברסיטת תל-אביב' יתקיים בשיתוף עם אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שתארח את אחד מימי הכנס. אנו מזמינים הצעות להרצאות מכל דיסציפלינה ובכל מתודה, בנושאים הקשורים ללסביוּת, הומוסקסואליוּת, ביסקסואליוּת או טרנסג'נדריוּת ולקריאה קווירית של טקסטים או תופעות תרבות. ההרצאות יכולות להציג פרספקטיבה תיאורטית, מחקר שטח, דיון בתופעה או אירוע, ניתוח של טקסטים מסוגים שונים (ספרותיים, קולנועיים, עיתונאיים) ועוד. הוועדה המתאמת של הכנס תבחר את ההרצאות תוך פתיחות לצורות טיפול שונות בנושאים הרלבנטיים, לפי מידת העניין ובהתאם למגבלות הזמן.

השנה יעמוד הכנס בסימן הרצח ב'ברנוער', מועדון הנוער של האגודה, והתגובות לו בקהילה ומחוצה לה. אנו מעודדים, לפיכך, הרצאות העוסקותבפוליטיקה של ההומופוביה בהקשריה המקומיים (היסטוריים ועכשוויים), ובהצטלבות שבין אלימות הומופובית וצורות אחרות של אלימות, בכלל זה אלימות מדינתית על ביטוייה השונים. כמו כן, נבקש לעסוק גם בסוגיה של קיום קווירי בפריפריה. בישראל, כמו במדינות אחרות בעולם, החיים הקוויריים מתרכזים במרכזים האורבניים הגדולים, אליהם נוהרים להט"בים מן הפריפריה. האם יש מקום לשוליים המיניים רק במרכז? אלו סוגים של חיים קוויריים ניתן לפתח בפריפריה? בפני מי פתוחה התרבות הקווירית ואת מי היא מדירה? אנו מעודדים הרצאות שיבחנו את היחסים המורכבים שבין מרכז/פריפריה במובן הגיאוגרפי והתרבותי לבין מרכז/שוליים במובן המיני-מגדרי ויאתגרו את התפיסות המקובלות של החלוקות הללו.

הדוברת המרכזית ב'סקס אחר 10' תהיה הת'ר לאב, פרופסור לספרות אנגלית באוניברסיטת פנסילבניה, מחברת הספר Feeling Backward: Loss and the Politics of Queer History (Harvard University Press, 2007), וחוקרת מובילה בתחום לימודי המגדר והתיאוריה הקווירית. פרויקט המחקר הנוכחי שלה, 'ארכיון הסטיגמה', מתחקה אחר המקורות ל'סטיגמה: על הניהול של זהות מקולקלת', ספרו של הסוציולוג האמריקאי הנודע ארווינג גופמן שראה אור ב-1963, וממשיך את עבודתה אודות ההיסטוריה של תשוקה דחויה ואפקטיביות קווירית בספרות ובתרבות המודרנית.

יש להעביר את כותרת ההרצאה (בעברית ובאנגלית) וכן תקציר בן כ-300 מילים עד לעשרה במרס, 2010. יש לצרף להצעה את השם המלא של המרצה (בעברית ובאנגלית), השיוך המוסדי (אקדמי או אחר), כתובת מלאה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. ההרצאות שיתקבלו ישובצו למושבים באוניברסיטת תל-אביב או באוניברסיטת בן-גוריון על פי שיקולים תמטיים וארגוניים. מי שיכולים לדבר רק באחד מימי הכנס מתבקשים לציין זאת בהצעה. את ההצעות יש לשלוח באימייל בלבד ל: qttau@gay.org. ilתגובות

Random Image

.
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire