Upcoming Events

 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

  • www.indymedia.org
 

הכפר דאר אלחנון, בן 80 שנה, נמצא כולו בסכנת פינוי

גרסת להדפסהגרסת להדפסהSend to friendSend to friendPDF versionPDF version

 מחמירים האיומים על הכפרים הלא מוכרים בנגב ובוואדי עארה:

הכפר דאר אלחנון, בן 80 שנה, נמצא כולו בסכנת פינוי!

תרמו לקרן למען המאבק המשפטי של הכפר, ועזרו להילחם בנישול ובאפליה!

ממשלת ישראל ממשיכה לאיים על כפרים ערבים בישראל ומכשירה את השטח להקמת שתי ערים חדשות ליהודים בלבד, בוואדי עארה ובנגב. הכפר הלא מוכר דאר אלחנון בוואדי עארה נמצא כולו בסכנת פינוי. עקב ההחמרה הזאת בצעדי הנישול של אזרחים ערבים מאדמותיהם, פותחים פורום דו-קיום בנגב והוועד למען דאר אלחנון במסע תרומות למען הכפר. אנא תרמו לקרן למען דאר אלחנון והשתתפו במאבק נגד האפליה וההרס!

לאחרונה התפרסמו תוכניות להקים שתי ערים חדשות ליהודים בלבד: בדרום בסמוך ליישוב הבדואי כסייפה, ובצפון בוואדי עארה, בפתח כפר קרע. התוכנית היא ליישב לא פחות מ-200,000 תושבים יהודים בסמוך ליישובים ערבים הסובלים מעוני וממצוקת דיור.

נציגי הממשלה מצהירים בגלוי כי מטרת התוכניות היא למנוע פיתוח מיישובים ערבים ולנשל אזרחים ערבים מאדמותיהם. ואכן, משרד הפנים ממשיך את צעדי ההרס שלו בכפרים הלא מוכרים. בדרום, הקרן הקיימת לישראל מייערת שטחים נרחבים כדי למנוע מהבדואים לחזור לכפריהם ההיסטוריים. כחלק מתהליך ה"ייעור" הרסו פקחי משרד הפנים בפעם ה-28 את הכפר הבדואי טוואייל אבו ג'רוואל הנמצא באזור. הטרקטור שמביא מים לכפר עוקל, וכל מיכלי המים בכפר נהרסו. בצפון ממשיכה המדינה לאיים על הכפר דאר אלחנון שהוקם עוד בתחילת המאה ה-20 ושאדמותיו הן נכס פרטי רשום בטאבו על שם התושבים. את רחבת האספלט שסללו התושבים עם מתנדבי 'תעאיוש' הרסו פקחי משרד הפנים עוד ב-2007. כעת מאיים משרד הפנים לפנות את כל בתי הכפר.

אסור לתת לאפליה הזאת להימשך!

המדינה מאיימת להרוס כפרים ומסרבת להכין להם תוכניות מתאר. בו בזמן היאחזויות יהודיות חדשות סמוכות מאושרות מדי שנה. כנגד האפליה הזאת יזמו תושבי הכפר דאר אלחנון תוכנית מתאר משלהם שתשמש למאבק הצפוי לכפר בבג"ץ. בכך נוטלים על עצמם התושבים מאמץ כספי כבד.

ביכולתנו לסייע לתושבים במאבק שעתיד לקבוע את גורל הכפר!

המאבק הצפוי לדאר אלחנון בבג"ץ הוא בעל השלכות כבדות לכל הכפרים הלא מוכרים בישראל. זהו חלק חשוב במהלכים נגד מדיניות הממשלה המנסה למחוק את הכפרים הלא מוכרים, להעתיק את תושביהם לישובים עירוניים צפופים, וליצור מרחב גיאוגרפי ליהודים בלבד.

אנו קוראים לכל המתנגדים לאפליית האזרחים הערבים בישראל, בארץ ובעולם: תרמו למאבקם של תושבי דאר אלחנון נגד ניסיונות הממשלה לנשל אזרחים ערבים מיישובם ומאדמותיהם!

תרומות לפקודת פורום דו-קיום בנגב לשוויון אזרחי ניתן לשלוח ל:

ת.ד. 130 עומר, 84965 – או בהעברה בנקאית לחשבון 176050, בנק הפועלים, סניף עומר (570)

אנא ציינו "דאר אלחנון" עם התרומה או שלחו אי-מייל ל- info@dukium. org

תרומתכם תוקדש למימון תוכנית המתאר לדאר אלחנון, ותקדם ישירות את המאבק המשפטי והציבורי של הכפר.

כמו כן – אנא הצטרפו לרשימות התפוצה שלנו, וסייעו לנו לשמור על קשר ולהודיע על פעולות למען הכפרים הלא מוכרים. http://groups. google.com/ group/solidarity -with-dar- elhanoun- ?hl=en

קישורים בנושא:

הארץ: "באיחור של חמש שנים, תוקם העיר החרדית כסיף בנגב"

http://www.haaretz. co.il/hasite/ spages/1116770. html?more= 1

הארץ: "שומרים על הנוף מפני הכפר הערבי, אך מקריבים אותו בשביל עיר חרדית"

http://www.haaretz. co.il/hasite/ spages/1112963. html

מפת העיר החרדית המתוכננת בוואדי עארה:

http://dar-elhanoun .org/Harish- map.html

ynet: "יש'ע זה לא כאן"

http://www.ynet. co.il/Ext/ Comp/ArticleLayo ut/CdaArticlePri ntPreview/ 1,2506,L- 3731892,00. html

העוקץ: "המלצותיה האמיתיות של וועדת גולדברג"

http://www.haokets. org/default. asp?PageID= 10&ItemID=4288

העוקץ: "פרקטיקה של נישול בוואדי עארה"

http://www.haokets. org/default. asp?PageID= 10&ItemID=3886

פעילויות פורום דו קיום בכפרים הלא מוכרים בדרום:

http://www.dukium. org/modules. php?name= Content&pa=showpage&pid=63

פעולות סיוע והזדהות בכפר דאר אלחנון:

http://dar-elhanoun .org/activities2 009.html

תגובות

Random Image

.
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire