Upcoming Events

 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

  • www.indymedia.org
 

מאמר המערכת | משטרה מסוכנת

גרסת להדפסהגרסת להדפסהSend to friendSend to friendPDF versionPDF version

מעצרם של 17 מפגינים, פעילי שמאל, בשכונת שייח ג'ראח במזרח ירושלים ביום שישי, והחזקתם במעצר עד מוצאי שבת, מסמן עוד שלב בהכבדת ידה של משטרת ישראל ופגיעתה בחופש ההפגנה, המחאה והביטוי בישראל. זכות ההפגנה היא חלק חשוב מחופש הביטוי, הנחשב בפסיקה ל"זכות עילאית".

העצורים, ובהם מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח, חגי אלעד, לא סיכנו איש במשמרת המחאה שלהם ולא עברו כל עבירה, ולכן מעצרם הוא לא פחות ממעצר שווא. גם טענתה של המשטרה, שההפגנה לא קיבלה רישיון, נהדפה בידי בית המשפט שקבע שמשמרת המחאה לא היתה זקוקה כלל לרישיון, ולא היה מקום לפזרה או לעצור את משתתפיה. לפיכך, אין זאת אלא שמשטרת ישראל שהחליטה להילחם בהפגנות בשכונת שייח ג'ראח ולהביא להפסקתן בכוח, דבר שאין לה שום זכות או סמכות לעשות.

פעילי השמאל מפגינים בשייח ג'ראח מדי יום שישי זה כשלושה חודשים נגד השתלטות הימין הקיצוני על בתי התושבים הפלסטינים. זו זכותם המלאה ואף חובתם האזרחית, כמי שחרדים למה שקורה בירושלים. מדובר בהפגנות לא אלימות, ולכן אין כל מקום לעצור בהן איש. תפקידה של משטרת ישראל הוא אך ורק לשמור על הסדר בהפגנות, ובמקרים חריגים לפזרן, ובשום פנים לא למנוע אותן.

מעצר המפגינים ללא סיבה מעורר חשד שהמשטרה קצה בהפגנות הללו. הוא גם מראה שהיא נוהגת איפה ואיפה בין מפגיני שמאל וימין. בעוד פעילי ימין משתוללים בשטחים נגד ההקפאה וכמעט לא נעצרים, מפגיני השמאל נעצרים במספרים הולכים וגדלים. במהלך "עופרת יצוקה" נעצרו קרוב ל-800 מפגיני שמאל ונגד קרוב ל-700 מהם אף נפתחו תיקים פליליים. השר לביטחון פנים ומפכ"ל המשטרה חייבים לעצור את ההידרדרות המסוכנת של המשטרה שבראשה הם עומדים. עליהם לפעול מיד כדי שחופש ההפגנה יישמר מכל משמר, וכדי שהמשטרה לא תעז להרים ידה לפגוע בו. חברה שלא מפגינה היא חברה חולה, רדומה ושאננה שמבשרת רעות; משטרה שעורכת מעצרי שווא בקרב מפגינים היא משטרה מסוכנת שפוגעת בדמוקרטיה.

תגובות

Random Image

2922848552_7808ebd9bc_b
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire