Upcoming Events

 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

  • www.indymedia.org
 

הפסקת סחר בקופים בחוות מזור - קריאה לפעולה

גרסת להדפסהגרסת להדפסהSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

    

*קריאה לפעולה!**

**בחודש יולי האחרון עמותת "**מאחורי דלתות המעבדה"**, בשיתוף עם עמותות נוספות

להגנת בעלי-חיים, הגישה לשר להגנת הסביבה דרישה מפורטת ומנומקת להפסיק לאלתר

מתן היתרי סחר לחוות מזור (המגדלת קופים לצורך ניסויי מעבדה).

 

בימים אלה בוחן השר את הנושא והוא אמור לגבש את החלטתו בקרוב**.**

אנחנו מבקשים מכם להביע את מחאתכם נגד חוות מזור בפני השר:***

 

*גל**עד ארדן,

השר להגנת הסביבה

*sar@sviva.gov.il

*פקס: 02-6535958

רח' כנפי נשרים 5, ת.ד 34033, ירושלים מיקוד 95464***

 

 

*מידע נוסף על המאבק בחוות מזור:*

http://www.nrg.co.il/online/1/ART1/972/500.html

http://www.invitro.org.il/node/42

 

*אנא המשיכו להעביר את ההודעה!

**כשאתם מעבירים הלאה את המייל, **מחקו את כתובת השולח ואת רשימות הנמענים

הקודמ**ות**

** ושלחו את ההודעה למכותבים דרך שורת "עותק מוסתר" **BCC**.

 

**Please widely forward!!***

 

 

 

               http://www.animal-tv.org  *

 **     **יומן חייתי* *למען זכויות בעלי-חיים - 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע!**   

תגובות

Random Image

1_abito-pippa-2
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire

 

חיפוש