Upcoming Events

 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

  • www.indymedia.org
 

בשייח ג'ארח, הדמוקרטיה הושלכה לכלא

גרסת להדפסהגרסת להדפסהSend to friendSend to friendPDF versionPDF version

אירוע מביש ומבשר רע התרחש בירושלים ביום שישי, 15 בינואר 2010. המשטרה התפרצה למשמרת מחאה בשייח ג'ראח ועצרה 17 איש ובהם חגי אלעד, מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח בישראל

בית המשפט קבע כי משתתפי המחאה נעצרו ל-36 שעות ללא עילה חוקית. לאמיתו של דבר, במעצר היו לא רק 17 שוחרי צדק, אלא גם ערכי הדמוקרטיה שהושלכו אל מאחורי סורג ובריח.

היטב יודעים אנו אילו משטרים אפלים ומושחתים מתנכלים לפעילי זכויות אדם, ואנו מתהדרים בטענה כי ישראל שייכת לחלק הנאור בעולם. איני מאשים את המשטרה, לפי שמזעזע לחשוב כי המשטרה נוטלת לעצמה את הזכות המפוקפקת לשלול את חירותם של שוחרי דמוקרטיה וצדק. המשטרה אינה מדינה בתוך מדינה. רק במשטרי אימים נוטלים כוחות הביטחון הפנימי את הזכות לקפח את חירותו של האזרח כראות עיניהם וכטוב לבם.

אני רוצה להאמין שמשטרת ישראל היא עדיין כלי בידי משטר ושלטון. בוודאי כוח המשטרה שנכח במקום, וביצע את המעצרים המבישים, קיבל הנחיות ופעל לפי הוראות שהונחתו עליו מלמעלה, כלומר, מגוף ממשלתי כלשהו, שמשמרת המחאה הלגיטימית בשייח ג'ראח הדירה שינה מעיניו.

ידיד שהשתתף עמי בפעולת מחאה נגד המשטר בעיראק, לפני 65 שנים, נעצר בידי המשטרה. במקרה, אביו היה שר בממשלה והוא חש לבית המעצר לשחרר את בנו. הוא שאל את החוקרים בגין איזה עוון עצרו את בנו. "הוא מאיים להפוך את המשטר", היתה תשובת הקצין. השר הנזעם הגיב ברתחה, "האם המשטר הוא סיר לילה מסריח שילד יכול להפוך אותו?".

המשטרה טענה שנשקפה סכנה מהעצורים להפרת הסדר הציבורי. זו טענה שקרית ואף מסוכנת. האגודה לזכויות האזרח בישראל מגינה בכל כוחה על הסדר הציבורי משום שבהיעדרו, הראשונים להיפגע יהיו חפים מפשע ופעילי חירות. ואולי דווקא גורם ממשלתי מסוים ציווה על המשטרה להסתיר מעיני הציבור דבר מה מסריח.

כאזרח מן המניין, אני מבקש הבהרה: על מה שומרת המשטרה, שכל מנגנוניה ניזונים מכיסי ומכיסי האזרחים?

המשטרה על ממוניה יודעת גם יודעת כי מעצרים שרירותיים לא ירתיעו פעילים למען זכויות אדם, כשם שאיומים והשמצות אינם מרתיעים עדיין, למזלנו, את שופטי ישראל, אשר כבוד השופטת אילתה זיסקינד ייצגה אותם ביושר בשחררה את העצורים ללא שהיות.

אנו נהיה בשייח ג'ראח שוב ושוב, כדי להוכיח כי סדר ציבורי יציב מושתת על צדק, שוויון, חופש ביטוי וחופש מחאה.

תגובות

Random Image

.
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire