Upcoming Events

 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

  • www.indymedia.org
 

חובל מסלול מרוצי הסוסים בהיפודרום

גרסת להדפסהגרסת להדפסהSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

במהלך הלילה פיזרו פעילי החזית לשחרור בעלי החיים ערות אלפי מסמרים גדולים על מסלול מרוצי הסוסים בהיפודרום שבגלבוע במטרה למנוע את האפשרות לערוך את המרוץ המתכנן להיום.

חובל מסלול מרוצי הסוסים בהיפודרום

במהלך הלילה פיזרו פעילי החזית לשחרור בעלי החיים ערות אלפי מסמרים גדולים על מסלול מרוצי הסוסים בהיפודרום שבגלבוע במטרה למנוע את האפשרות לערוך את המרוץ המתכנן להיום.

מרוצי סוסים הם הם תעשיית הימורים אכזרית ונצלנית במיוחד. סוסי מרוצים נידונים לחיי עבדות של משטר אימונים מפרך, פציעות חוזרות ונשנות ומוות בגיל מוקדם (כל הסוסים המשתתפים במירוצים סובלים מכיבי קיבה ו 82% מהסוסים מעל גיל 3 סובלים מדימומים בריאות)).

רוב הסוסים המורבעים לצורכי מירוצים לא יגיעו כלל אל המסלול. רובם יסיימו את חייהם בפס הייצור של תעשיית בשר הסוסים בחו"ל.

הניצול בתעשיית המרוצים מתחיל בסוסים ונמשך גם לבני אדם. רגולציה של מרוצי סוסים לצורך הימורים תיטיב רק עם מספר בעלי אינטרסים ותפגע דווקא בשכבות החלשות, הנוטות סטטיסטית להפגע מתעשיות הימורים.

בניגוד לתדמית הזוהרת שמנסה תעשייה למכור, הסוסים נשחקים בה עד מוות. סוסי מרוץ מוצאים עצמם מרוסנים, מושפלים ומנוצלים, ומוצאים את מותם על מסלול המרוצים הקצר של חייהם..

כל בעלי החיים זכאים לחיות את חייהם חופשיים מסבל ומדיכוי.

עד שכולם יהיו חופשיים

החזת לשחרור בעלי החיים היא גוף הנוקט בפעולה ישירה, ופועל במסגרת העקרונות הבאים:
שחרור בעלי חיים ממקום ניצולם (מעבדות ניסויים, משקים מתועשים, חוות פרוות וכו') והעברתם לבתים טובים, בהם יזכו לחיות את שארית חייהם באופן טבעי, חופשיים מסבל.

גרימת נזקים כלכליים לאלה המרוויחים מניצולם וסבלם של בעלי חיים

חשיפת מעשי הזוועה המבוצעים בבעלי חיים מאחורי דלתיים סגורות, על ידי פעולה ישירה בלתי אלימה ועל ידי פעולות שחרור

נקיטה בכל אמצעי הזהירות הדרושים על מנת שלא לפגוע באף יצור חי, בן אדם או בעל חיים אחר

Related

http://www.animalliberationfront.com/

תגובות

Random Image

2351_ap1
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire

 

חיפוש