Upcoming Events

  • YmYCEBrSj(Now)
 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

  • www.indymedia.org
 

מחאה אי אפשר לעצור - ניסיון ההשתקה של מכללת ת"א – יפו לא עמד במבחן בית המשפט

גרסת להדפסהגרסת להדפסהSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

בפסק הדין שניתן ביום 30.8.07 בבקשת מכללת ת"א ובכיריה לצו מניעה, דחה שופט בית המשפט המחוזי בת"א-יפו, ד"ר עודד מודריק, את רוב בקשות התובעים וקבע כי פעילות המחאה של הנתבעות לא אופיינה בשימוש באלימות או בהסתה לאלימות, וכי לא היתה כל הסתה או התפרעות מצד הפעילים. הזכות להפגין מול בתי בכירים נוספים במכללה, לא נשללה אף היא. לדברי הפעילות: מכללת תל אביב-יפו מעוניינת להשאיר הדיון על זוועות הניסויים מעבר לקירותיה האטומים של המעבדה, ולמנוע בכל דרך אפשרית שקיפות וביקורת ציבורית.


קרדיט תמונה: אורן זיו/אקטיבסטילס

בבקשה שהגישה לבית-המשפט בחודש מאי 2006, עתרה המכללה ושלושה מבכיריה – נחמיה פרידלנד (נשיא המכללה), פרופ' יאיר אורגלר (חבר הוועד המנהל של המכללה) וזוהר זיספאל (יו"ר הוועד המנהל של המכללה) למנוע מארבע פעילות קבוצת "סוגרות", אשר לקחו חלק בקמפיין ציבורי נגד פתיחת מעבדה לניסויים בבעלי-חיים במכללה, תנועה באזורים מרכזיים בת"א לרבות שימוש בנתיבי איילון, דרך נמיר ומסילת הרכבת לחיפה. עוד ביקשה המכללה לאסור משמרות מחאה מול בתיהם של ראשי המכללה, שהחליטו על הקמת המעבדה, ואשר התקיימו תחת בקרה משטרתית. אם לא די בכך, הוסיפה המכללה וביקשה מבית המשפט לצנזר את אתר האינטרנט של הקבוצה (www.sogrot.com) ולהורות על מחיקת קטעים ממנו.

על-אף הצגת המכללה את פעילות המחאה של קבוצת "סוגרות" כאלימה, קבע השופט בפסיקתו כי אין ממש ברוב טענות העותרים וכי במשמרות המחאה, אשר נערכו באופן חוקי, לא היתה כל אלימות, הסתה או התפרעות מצד הפעילים. לדבריו, "קריאות המתקהלים ותכני הפרסום באתר סוגרות לא היה בהם הסתה לאלימות וטרור. מכאן שלא קם בסיס לאישום בעבירת הסתה".

את דרישת ההרחקה של המכללה כינה השופט "מופרכת" וציין כי "איננו רואה כל טעם לאסור תנועה ואפילו מידה של הנתבעים או מי מהם בקרבת בתי התובעים. הרחוב הוא ציבורי ולכל רשות להלך בו.”
כמו כן, קבע השופט כי לא בוצעה עוולה של הוצאת לשון הרע, ועל כן אין הוא רואה מקום להתערב בתכני אתר האינטרנט של הקבוצה.

בנוגע לעיקרון המהותי שעמד למבחן, האיזון שבין הזכות להפגין והזכות לפרטיות, הדגיש השופט כי הזכות להפגין או למחות היא צורה של יישום חופש הביטוי שהוא אימננטי בתוככי זכות היסוד העל חוקית לכבוד האדם וכי "חובת התוכחה והמחאה קיימת בידינו מימים קדמונים". לפיכך, קבע השופט כי לא נשללת מהקבוצה האפשרות של קיום משמרת מחאה חד-פעמית, שקטה, במשך זמן מוגבל של שעתיים מול ביתו הפרטי של כל בכיר אחר במכללה, מלבד התובעים ומנכ"ל המכללה, שהוא רלוונטי לעניין המעבדה.

מכללת ת"א-יפו הקימה בתחומה מעבדה לניסויים בבעלי-חיים, בה תפעל, כנראה, בין היתר, פרופ' רונית אביצור, שבמסגרת מחקריה שפורסמו, שולחו עכברים זה בזה כדי לגרום להם פגיעות נפשיות, הופרדו גורי עכברים מאמותיהם, הודבקו עכברים בווירוסים ובוצעו חיתוכים בגבם. למרות שהמעבדה תפעל בהתאם לאישורים שתקבל על-פי חוק, עדיין מוטלת בספק שאלת האינטרסים של הגוף המפקח בישראל על האישורים שניתנים לביצוע ניסויים בבעלי-חיים - המועצה הלאומית לניסויים בבעלי-חיים - בה חבר פרופ' חנן פרנק, מרצה במכללת תל-אביב-יפו וממקימי המעבדה, שמבצע בעצמו ניסויים בבעלי-חיים למעלה מ-30 שנה, וניהל בעבר מעבדת ניסויים באוניברסיטת תל-אביב שזכתה לשם "מעבדת הכאב" בעקבות הניסויים האכזריים בתחום מחקר הכאב שנערכו בה.

כתב התביעה הוא ניסיון נתעב של המכללה ושל האנשים העומדים בראשה, להשתמש בכוחם הציבורי והכלכלי בכדי לפגוע בחופש הביטוי של אלו הנאבקות למען צדק עבור אלו שקולם לא נשמע, ולהשתיק את המחאה נגדם על אחריותם לאלימות האמיתית - כוונתם לפתוח מעבדת ניסויים בבעלי-חיים בה יעונו ויומתו מאות בעלי-חיים מדי שנה. במסגרת ניסיונותיה של המכללה לשבור את המחאה מולה, ספגה הקבוצה אמצעי לחץ ורדיפה אשר טרם נראו במאבק ציבורי לזכויות בעלי-חיים בישראל. זוהי דרכה של המכללה להימנע מלהשיב לשאלה המוסרית הנוגעת לביצוע ניסויים שמטרתם לגרום במכוון לסבל ולמצוקה פיזית ונפשית לבעלי-חיים, כמו אלה שעתידים להתרחש במעבדה אותה הקימה.

בעלי החיים, יצורים חשים כמונו, רגישים לסבל וכאב וזכאים לחיות את חייהם ברווחה וללא סבל. המאבק לשחרור בעלי-החיים ימשיך לפעול בדרכים לגיטימיות עד להפסקת הפגיעה והניצול. ניסיונות ההטרדה וההפחדה, מעקבי חוקרים פרטיים, משפטים ותלונות מופרכות במשטרה לא יעצרו את הפעילות.

Related

http://www.sogrot.com

https://israel.indymedia.org/newswire/display/4707/index.php

תגובות

Re: מחאה אי אפשר לעצור - ניסיון ההשתקה של מכללת ת"א – יפו לא עמד במבחן בית המשפט

respect! kol hakavod to zou all

Random Image

1_1basquat
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire

 

חיפוש