Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

  • www.indymedia.org
 

לקסיקון מושגים הנותן מושג-מה על הימים הנוראים של מדינת ישראל

גרסת להדפסהגרסת להדפסהSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

.
מה זה "מישפח"? "משפחת המישפח"?

כדי להגדיר את המציאות הישראלית החדשה (חדשה?) יש צורך במלים ובמושגים שיעדכנו את התודעה העברית, ויתנו לנו מושג על מה שקורה פה.
הנה מקבץ (חלקי) של מלים ומושגים, בכורח המציאות וברוח הזמן -
.

מישפח - עיוות דין, עוול נורא.
("ויקו למשפט – והנה מישפח" ישעיהו ה')

משפחת המישפח - קליקה רבת עוצמה עליה נמנים עורכי דין מקושרים ושופטים לא כשרים.
למיותר לציין שהקשרים שבין בני המשפחה הם לאו דווקא של דם, אלא של דמים.
"משפחה" במובן הסיציליאני של המלה

נספחיה של משפחת המישפח - עורכי דין שעשו "טובות" (ראה "עוכר-דין") למשפחת המישפח ובתמורה סמוכים לשולחנה וזוכים לא רק בפירורים מתחת לשולחן אלא גם ב"פרוטקשן" שלה, מה שאומר שמערכת המשפט תחפה עליהם ועל עוולותיהם.

עוכר-דין – עורך דין שמועל באמון לקוחו ומכשיל אותו, כדי לרצות את "משפחת המישפח" בתקווה להסתפח אליה (ראה "נספחיה של משפחת המישפח").

עורך- דין- רודף – עורך דין שרודף אזרחים תמימים בתביעות סרק תוך ניצול הליכי משפט לרעה.

שפוט – שופט שהוא "שפוט" של עורכי הדין הנמנים על הקליקה של משפחת המישפח. הם מכתיבים לו פסקי דין, והוא משמש להם חותמת גומי.

"עושק מורשה" - עושק סתם, שלאחר שזכה בזכות "מישפחת המישפח" במשפט, יכול להתהדר בתואר זה.

אפ"י – אזרח פשוט ישראלי, ללא קשרים ב"מקומות הנכונים", ולכן קרבן קלאסי של משפחת המישפח, הניטחן ע"י "מטחנות הצדק".

משת"פים - כל מי שמשתף פעולה עם "השיטה" ובאופן מיוחד עם "משפחת המישפח" שהיא הענף המרכזי של "עץ השיטה".

כי השיטה פרחה
והשופט שפט
(ביאליק מעודכן לימים נוראים אלה)

תגובות

Re: לקסיקון מושגים הנותן מושג-מה על הימים הנוראים של מדינת ישראל

תוספות ללקסיקון:

תעשיית המישפח - עושק הציבור באמצעים משפטיים לטובת הקרובים לצלחת.
"עושק מורשה" - חותמת הכשרות של בג"ץ

Random Image

2613831415_2daa7a4dac
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire

 

חיפוש