Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

  • www.indymedia.org
 

מכתב אישי לפרופ' אהרון ברק

גרסת להדפסהגרסת להדפסהSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

במכתב לנשיא בית המשפט העליון מבקש שלמה אבני (מחבר הספר "מי ישפוט את השופטים"), להפנות תשומת ליבו של הנשיא למחדלים שבמערכת המשפט, ולהלן עיקרי הדברים מתוך המכתב המלא שפורסם באינטרנט http://www.court.org.il/nato/nato96.htm

אבני מצביע על המחדלים הבאים:

א. על כך ששופטים לא מעטים, גורמים לעתים מתוך רשלנות ולעתים במודע, לעיוותי דין, לאי צדק, ולצורך בהגשת ערעורים רבים ומיותרים שהם במידה רבה הסיבה לעומס התיקים הרב שבבתי המשפט.

ב. על הבירוקרטיה המשפטית המסורבלת שמהווה גם כן סיבה טובה לעומס התיקים.

ג. על כך שהנשיא יושב ב"מגדל שן" מוקף באנשי חצר שמרחיקים אותו מהמצוקות האמיתיות של המתדיינים.

ד. על כך שהשופטים שמים עצמם "מורמים מעם", ומסרבים לפיקוח ולהקשיב לביקורת כדוגמת "משוב עורכי הדין".

ה. על כך שאנשי מערכת המשפט מזלזלים בנותני לחמם באלה שמפרנסים אותם ואת בני משפחתם.

ו. על כך שעדיין לא ניתנה תשובה לשאלה "מי ישפוט את השופטים"?

ושלמה אבני מוסיף:
"בשום אופן לא ביקשתי באמצעות מכתבי זה לתקן את עיוותי הדין שנעשו לי אישית, לכן לא פירטתי בעניין אף שיש הרבה מה ללמוד מהם. כוונתי להציע הצעות לתיקון אותן פירטתי במכתב המקורי המתפרסם באתר court.org.il
באמצעות מכתבי אני מבקש לשמש פה ל"קורבנות המשפט", ובעיקר להציע לנשיא לרדת אל העם, להקשיב למצוקות המתדיינים, שאם לא כן תראה מערכת המשפט כמו הכנסת והממשלה שאין סיבה להתגאות בהם.

תגובות

Re: מכתב אישי לפרופ' אהרון ברק

לדפוק לברק כדור בראש

Re: מכתב אישי לפרופ' אהרון ברק

לטלילה סטן, הפכת את אינדימדיה לאתר המאבק במערכת המשפט הישראלית המושחתת. עם כל הכבוד, ויש, הבמה הזו נועדה למגוון רחב של נושאים.

Random Image

"כמעט שכחתי" מזכיר את הנכבה ביום העצמאות ברחובות ת"א וירושלים
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire

 

חיפוש