Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

ניווט

 

רשת אינדימדיה העולמית

  • www.indymedia.org
 

ה"דמוקרטיה" – מיפלטה האחרון של השיטה

גרסת להדפסהגרסת להדפסהSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

אתמול ניסיתי לפרסם את הכתבה הזו שוב ושוב ללא הצלחה, וגם התרעתי על כך.
אני מקווה שנסיון השיגור הנוכחי, יצליח.

השיטה ואלה המלמדים עליה סניגוריה, הלוא הם "פרקליטי השיטה", מצדיקים את כל עוולותיה בטיעון המחץ ששמו דמוקרטיה, טיעון צדקני וציני שלדידם יענה על הכל.

במישדר "משפט העם נגד הכנסת" ששודר לפני מספר ימים בערוץ השני, הואשמו חברי הכנסת בכך שאינם ממלאים את תפקידם כשליחי הציבור, ובעובדה שהם לא פועלים לטובת המדינה, אלא כדי לקדם את האינטרסים של מי שהם שולחיהם האמיתיים – בעלי ההון.

כלומר, חברי הכנסת הואשמו במעילה בתפקידם כשליחי הציבור, והיות ומהותו של תפקיד זה הוא-הוא נשמת אפה של הדמוקרטיה וסלע קיומה, משמעות המעילה של חברי הכנסת בשליחותם היא ריקונה של הדמוקרטיה מכל תוכן והפיכתה לקליפה ריקה, למשהו שהוא good for nothing לבד מלשמש כסיסמא נבובה.
סיסמא ריקה שהשיטה עושה בה שימוש מגונה כדי לגנוב את דעת ההמון לטובת בעלי הממון.
כי המיצג המכונה "דמוקרטיה" נועד לשכנע את הציבור המשועבד כעבד נרצע לעריצות ההון, שהוא לעצמו אדון.

הציבור נקעה נפשו מהכנסת?

"אתם הבוחרים בחרתם אותם" מצתדקנים בציניות דוברי "השיטה" הזחוחים, וממשיכים בצייקנות - "ואם הבבואה הנשקפת אליכם מן המראה דוחה, אז יש לכם בעיה. כי הם - זה אתם."
(משמעות המסר – אם הכנסת מכוערת אז שיועיל הציבור להחליף את עצמו, וכל עוד אינו עושה זאת אז שלא יעלה על דל מוחו את האפשרות להחליף את הכנסת. מטרת התעמולה - לגרום לציבור לספוק כפיים בהבעת היאוש המוכרת של "אין מה לעשות", שלושת המלים שהיו בשנים האחרונות למנטרה הלאומית...)

האמנם משקפים הח"כים את הציבור? האם הם אכן שליחיו - נציגים אוטנטיים שלו?
או שמא מיצג הדמוקרטיה אינו אלא מגה-הונאה בשרות ההון?

ובאשר לאותן "בחירות חופשיות" – האם למצביע יש באמת חופש בחירה? יד חופשית לבחור נציג אוטנטי? או שמא ידיו קשורות וכופים עליו לבחור בין אותן ברירות מחדל שמכתיבים לו בעלי הממון?

תמנון הממון, רצח וגם ירש.
כי מגוויתה של הדמוקרטיה הוא עושה הון פוליטי.

תגובות

Re: ה"דמוקרטיה" – מיפלטה האחרון של השיטה

טלילה יקרה,
לבי לבי עליך

מאחל לך מכל לבי בריאות והחלמה

Random Image

13_1
 

שלב תכנים

שלב תוכן Features

שלב תוכן Newswire

 

חיפוש