לא מסכים איתך, posted by tazir, [80.178.104.119], July 24, 2003 - 18:12. Viewed 6 times.
מידע משתמשטקסט
tazir
(409 posts total, last post: August 17, 2003 - 18:13)
הכללים במדינת ישראל קובעים שקרקע צריכה להיות שייכת ליהודים.
קק"ל "גואלת" קרקעות בשביל היהודים.
מלחמת הקרקע תקרה נגד כל קבוצה שתערער על ההגמוניה היהודית במדינת ישראל.
Tazir
5 5
 • תשובות להודעה זו
   סוף סוף tazirJuly 01, 2003 - 13:39
  לא מסכים איתךtazirJuly 24, 2003 - 18:12
  • RE: לא מסכים איתך
  yoramJuly 27, 2003 - 10:08
   נמחק tazirJuly 24, 2003 - 18:13
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)