כותרת לא לעניין, posted by yoram, [212.199.10.36], July 23, 2003 - 09:36. Viewed 5 times.
מידע משתמשטקסט
yoram
(71 posts total, last post: September 04, 2003 - 10:56)
טוב וחשוב שידיעותץ בנושא הריסת בתים רוכזו לעמודה אחת, אב הכותרת "הריסת בתים של לא יהודים בישראל" היא ממש לא לא לעניין. לאנשים שבתיהם נהרסים יש זהות משל עצמם, הם לא "לא יהודים" הם ערבים-בפלסטינים וזו הסיבה שבתיהם נהרסים. איש לא הורס בתים של שומרונים, קראים, אשורים, ארמנים או רוסים לא יהודים, הורסים בתים של ערבים...
5 5
 • תשובות להודעה זו
   סוף סוף tazirJuly 01, 2003 - 13:39
  כותרת לא לענייןyoramJuly 23, 2003 - 09:36
  tazirJuly 24, 2003 - 18:12
   • RE: לא מסכים איתך
  yoramJuly 27, 2003 - 10:08
   נמחק tazirJuly 24, 2003 - 18:13
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)