ליורם בר חיים, posted by johhny, [81.218.108.183], March 05, 2003 - 10:35. Viewed 18 times.
מידע משתמשטקסט
johhny
(556 posts total, last post: March 05, 2003 - 10:35)
האם תוכל לשלוח חומרים נוספים בעניינו של עלי זבידאת?
האם תתנגד שאתן לידיעה כותרת שונה (שמתייחסת לתוכן הידיעה עצמה) וגם כותרת משנה אחרת (בלי, כמובן להשמיט את העובדה שמדובר בידיעה של התנועה להחרמת הבחירות - אני אשמח אם גם תוסיף אימייל או איש קשר של התנועה למעוניינים ונעוניינות ליצור קשר).
תודה יותם
yotamtly@yahoo.com
19 37
 • תשובות להודעה זו
   הסתה הגזענית נגד מחמד בכרי yoramFebruary 26, 2003 - 21:30
  ליורם בר חייםjohhnyMarch 05, 2003 - 10:35
  • תשובה מאוחרת
  yoramMarch 13, 2003 - 13:38
   deleted faridApril 12, 2003 - 14:58
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)