שינוי מוקד הפגישה - תגובות בבקשה, posted by johhny, [212.199.12.128], July 13, 2002 - 23:48. Viewed 14 times.
מידע משתמשטקסט
johhny
(556 posts total, last post: March 05, 2003 - 10:35)
כדאי אולי להתמקד בהפצת הרעיון של תקשורת עצמאית - לפנות לארגונים/נציגי ארגונים, ולערוך דיון בנושא של תקשורת עצמאית כפן נוסף של האלטרנטיבה לממסד קיים ולא כמה שמנסה לחדור אל הממסד הקיים. תקשורת עצמאית כפונה אל הפעילים וכמעצימה את פעילויותיהם וקבוצותיהם ולא ככלי לפנייה לעיתונות המיינסטרים.
לבקש שכל מי שמגיע לפגישה שיעביר את הנושא הלאה אל הארגון שלו, יקיים פגישות בנושא (או יזמין נציג שלנו) ויעודד את הפעילים עצמם, כחלק מן הפעילות שלהם, להעצים גם את הרעיון של תקשורת עצמאית.
6 34
 • תשובות להודעה זו
   פגישת הoutreach נדחית טנטיטיבית בלפחות שבועיים johhnyJuly 06, 2002 - 18:02
  שינוי מוקד הפגישה - תגובות בבקשהjohhnyJuly 13, 2002 - 23:48
  guyJuly 16, 2002 - 20:18
   דף links punkcitizen_xJuly 16, 2002 - 17:09
  • תוכלי לרכז קישורים [E]
  guyJuly 16, 2002 - 20:17
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)