ג'נין:מעצרים והתעללויות, posted by ANTiADi, [192.114.157.110], June 20, 2002 - 18:20. Viewed 3 times.
מידע משתמשטקסט
ANTiADi
(334 posts total, last post: November 24, 2002 - 13:08)
מחנה הפליטים ג'נין: מעצרים שרירותיים המוניים והתעללות
פורסם במקור בפלסטין כרוניקל
http://palestinechronicle.com/article.php?story=20020620051143115
(תורגם על ידי עדי שניידר)
*********************************************************
אתמול והיום, כוחות ישראלים העבירו יותר מ600 פלסטינים, תושבי מחנה הפליטים ג'נין, למחנה המעצר סאלם, שם הם נעצרו ונחקרו.

אתמול בלילה, כ150 עצורים פלסטינים שוחררו והועברו לכפר רומהני. נאמר להם להשאר בכפר לתקופה של שבועיים עד חודש.

, יש עדויות מוצקות שרוב המשוחררים עברו התעללות, כולל כמה LAWלפי ארגון זכויות האדם
דיווחים על עינויים אפשריים. כרגע, איזור מחנה הפליטים נאטם לחלוטין והכוחות הישראלים החלו לאסוף את כל הגברים בגילאי 15 עד 55.

פרשנים אומרים שיכול להיות שזוהי שיטה חדשה, בה עצורים פלסטינים לא מורשים לחזור לבתיהם ומשפחותיהם, כדרך נוספת להעביר ממקומם את הפליטים הפלסטינים.

, נאמר:LAWבהודעה לעתונות שפרסם ארגון
"מעצרים שרירותיים, התעללות פיזית, עינויים ואי עמידה בנוהלים לגבי זכויות בני אדם במעצר ובמשפט, מפירים את זכויות האדם הבין לאומיות להם ישראל מחוייבת.
במיוחד זכויות שעוגנו באמנה הבין לאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות והאמנה נגד עינויים ואמצעים אכזריים נוספים של ענישה.
מעצרים שרירותיים אסורים על פי סעיף 9 של האמנה הבין לאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיות.
האיסור על מעצרים שרירותיים אומר שמניעת חופש, אפילו עם מעוגנת בחוק, חייבת להיות בהתאם לסיבות המעצר. סעיף 9 דורש באופן מפורש שלעצורים יימסר באופן מיידי על הסיבות למעצרם ועל כל כתב אישום שיוגש נגדם, כמו כן הבאתם מול שופט שייקבע את חוקיות המעצר."

מאות הפלסטינים שנעצרו באקראי נעצרו ללא כל משפט.
יש חשש שמשפטיהם יחודשו עד אין סוף.
קורא לממשלה הישראלית לנהוג לפי החוקים ההומניטריים והבין לאומיים.LAW
קורא לקהילה הבין לאומית להחשיב את ישראל כאחראית להפרות של אמנת ג'נבה הרביעית.LAW

12 12
 • תשובות להודעה זו
   עדכון מתנועת הסולידריות ANTiADiJune 20, 2002 - 17:58
  LiatJune 20, 2002 - 22:53
  ANTiADiJune 20, 2002 - 23:07
  LiatJune 22, 2002 - 11:47
  ג'נין:מעצרים והתעללויותANTiADiJune 20, 2002 - 18:20
  • הועלה לאתר 30527 [E]
  LiatJune 20, 2002 - 20:16
   הצבא הישראלי הרג 10 פלסטינים בגדה... ANTiADiJune 21, 2002 - 21:34
  LiatJune 22, 2002 - 12:02
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)