יולי אשמה!, posted by ANTiADi, [192.114.157.110], June 16, 2002 - 01:05. Viewed 6 times.
מידע משתמשטקסט
ANTiADi
(334 posts total, last post: November 24, 2002 - 13:08)
בהתחלה כתבתי טול כארם ויולי תקנה אותי ל טולכרם..
אז תאשימי אותה :)

בקשר להערה על המרכאות, לקחתי לתשומת לבי.
תודה!
20 6
 • תשובות להודעה זו
   סיפור קורע של סטארהוק על שהות בבלאטה yulieJune 15, 2002 - 12:08
  nrothmanJune 15, 2002 - 20:36
  ANTiADiJune 15, 2002 - 20:48
  יולי אשמה!ANTiADiJune 16, 2002 - 01:05
   נטלי, ליאת ועדי johhnyJune 15, 2002 - 23:33
  ANTiADiJune 16, 2002 - 01:12
  nrothmanJune 16, 2002 - 16:45
  johhnyJune 17, 2002 - 11:06
  guyJune 19, 2002 - 09:08
      • מלחמה? מישהוא כאן אמר מלחמה? [E]
  johhnyJune 20, 2002 - 01:30
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)