RE: א) לא כזאת טירחה - מאמר קצר; ב) זה לא נראה לי שיקול חשוב, posted by yulie, [213.8.156.244], June 11, 2002 - 14:22. Viewed 7 times.
מידע משתמשטקסט
yulie
(173 posts total, last post: August 15, 2002 - 19:13)
לדעתי לא בטקסט עצמו,ולא בסיכום, אבל בתגובה לידיעה מיד אחר כך:
לחתום עליה כ"נטלי רוטמן, מתרגמת, אינדימדיה", ולכתוב כמה מחשבות שיש לך על המאמר, ועל ההפרדה (שבהחלט קורית בהרבה מאמרים) בין ניתוח העובדות לבין המסקנות שהכותב מגיע אליהם.

אני חושבת שכדאי לפרסם - זה יכול לפתוח ויכוח מעניין
12 12
 • תשובות להודעה זו
   עומד לתרגם דו"ח שבועי נוסף ANTiADiJune 09, 2002 - 21:14
  • התרגום!!
  ANTiADiJune 11, 2002 - 14:54
  LiatJune 15, 2002 - 10:23
  ANTiADiJune 15, 2002 - 13:54
     • בודאי
  LiatJune 15, 2002 - 18:50
  ANTiADiJune 15, 2002 - 19:15
  LiatJune 14, 2002 - 14:37
  RE: א) לא כזאת טירחה - מאמר קצר; ב) זה לא נראה לי שיקול חשובyulieJune 11, 2002 - 14:22
   ישראל הרסה שישה בתים במזרח ירושלים ANTiADiJune 12, 2002 - 02:53
  nrothmanJune 12, 2002 - 05:42
   • הערות לתרגום
  nrothmanJune 12, 2002 - 05:54
    • אני יכול להבטיח רק משהו אחד..
  ANTiADiJune 12, 2002 - 11:57
  ANTiADiJune 12, 2002 - 02:53
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)