RE: א) לא כזאת טירחה - מאמר קצר; ב) זה לא נראה לי שיקול חשוב, posted by johhny, [212.199.13.69], June 10, 2002 - 23:24. Viewed 8 times.
מידע משתמשטקסט
johhny
(556 posts total, last post: March 05, 2003 - 10:35)
אני לא רואה שום סיבה שלא להעלותו לאתר. את יכולה תמיד, בתור המתרגמת, להסביר בפתיחה (בשורות הסיכום) מדוע בחרת דווקא במאמר זה. בצורה כזו ברור שמדובר בבחירה שלך לתרגם ולהעלות את המאמר לאתר (אני לא חושב שקבוצת התרגום צריכה להיות שקופה, בעיקר משום שמדובר בבחירה של כל מתרגם בחומרים אותם הוא מתרגם, והדבר שקול (לא בצורה ישירה כמובן) לכתיבתם).
12 12
 • תשובות להודעה זו
   עומד לתרגם דו"ח שבועי נוסף ANTiADiJune 09, 2002 - 21:14
  • התרגום!!
  ANTiADiJune 11, 2002 - 14:54
  LiatJune 15, 2002 - 10:23
  ANTiADiJune 15, 2002 - 13:54
     • בודאי
  LiatJune 15, 2002 - 18:50
  ANTiADiJune 15, 2002 - 19:15
  LiatJune 14, 2002 - 14:37
  RE: א) לא כזאת טירחה - מאמר קצר; ב) זה לא נראה לי שיקול חשובjohhnyJune 10, 2002 - 23:24
  yulieJune 11, 2002 - 14:22
   ישראל הרסה שישה בתים במזרח ירושלים ANTiADiJune 12, 2002 - 02:53
  nrothmanJune 12, 2002 - 05:42
   • הערות לתרגום
  nrothmanJune 12, 2002 - 05:54
    • אני יכול להבטיח רק משהו אחד..
  ANTiADiJune 12, 2002 - 11:57
  ANTiADiJune 12, 2002 - 02:53
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)