RE: הועלה לאתר והערות לעדי, posted by ANTiADi, [192.114.157.112], June 07, 2002 - 12:03. Viewed 3 times.
מידע משתמשטקסט
ANTiADi
(334 posts total, last post: November 24, 2002 - 13:08)
בקשר לשמות: שוב, אני אשתדל להשתפר.

בקשר להפצצות - אין בעיה.

עכשיו בקשר לטעויות בגדה המערבית והגופים וכל השאר בסעיף השלישי זה לא בגלל שפשוט טעיתי סתם.. הייתי עייף ורציתי כבר לסיים עם זה. :)
בכל מקרה, מעכשיו אני באמת אעבור על התרגום קודם.

תודה
26 12
 • תשובות להודעה זו
   נטלי - דיווח LAW באשר לעצירים חולים LiatJune 06, 2002 - 02:40
  nrothmanJune 06, 2002 - 03:06
  RE: הועלה לאתר והערות לעדיANTiADiJune 07, 2002 - 12:03
   המתקפה הצבאית מסלימה ANTiADiJune 06, 2002 - 14:35
  • הועלה לאתר 29144 [E]
  yulieJune 06, 2002 - 15:23
  yulieJune 06, 2002 - 15:22
  ANTiADiJune 06, 2002 - 16:32
  yulieJune 06, 2002 - 16:54
  ANTiADiJune 06, 2002 - 17:01
      • לא עוד:) [E]
  yulieJune 07, 2002 - 18:01
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)