הערות על התרגום, posted by yulie, [213.8.157.232], June 06, 2002 - 15:22. Viewed 6 times.
מידע משתמשטקסט
yulie
(173 posts total, last post: August 15, 2002 - 19:13)
עדי,

אין דבר כזה - "נפלשו" בעברית. תכתוב "פלשו ל" גם אם צריך לשנות את סדר המילים. או,לחילופין, "התבצעה פלישה ל" אבל זה בעיניי מכוער קצת סגנונית (סגנון צבאי).

מחנה הפליטים הוא אל ערוב ולא אל ארוב

טול כארם כותבים טולכרם
12 27
 • תשובות להודעה זו
   דו"ח שבועי - כרגיל, דחוף! ANTiADiJune 06, 2002 - 13:56
  LiatJune 07, 2002 - 03:09
  ANTiADiJune 07, 2002 - 12:03
   • סליחה, הועלה 29191 [E]
  LiatJune 07, 2002 - 03:19
  • אני עובדת על זה, יהיה מוכן עוד הערב [E]
  LiatJune 06, 2002 - 21:36
  הערות על התרגוםyulieJune 06, 2002 - 15:22
  ANTiADiJune 06, 2002 - 16:32
  yulieJune 06, 2002 - 16:54
  ANTiADiJune 06, 2002 - 17:01
     • לא עוד:) [E]
  yulieJune 07, 2002 - 18:01
   Assassination of Palestinians … An Israeli Official Policy nrothmanJune 06, 2002 - 19:37
  nrothmanJune 06, 2002 - 21:33
  LiatJune 07, 2002 - 11:49
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)