RE: לליאת - ישראל מונעת מפלסטינים את הזכות לחינוך, posted by Liat, [213.36.82.212], June 05, 2002 - 14:28. Viewed 6 times.
מידע משתמשטקסט
Liat
(79 posts total, last post: June 22, 2002 - 12:07)
ישראל שוללת מפלסטינים את הזכות לחינוך
פורסם במקור: 2 ביוני, 2002
תרגמה מאנגלית: נטלי רוטמן

"לאחר שעצרו אותי במחסום, החיילים הישראליים תקפו אותי והיכו אותי באכזריות בקני הרובים שלהם, שאותם הנחיתו ישירות על ראשי," -- סטודנט באוניברסיטת ביר זית.

מרכז התקשורת של פלסטין – CMP

ד"ר כרמלה ארמוניוס-עומארי, סגנית הנשיא לענייני מנהל וכספים באוניברסיטת ביר זית, הביעה דאגה עמוקה וזעם נוכח מדיניותה הבלתי-חוקית של ישראל, של סגירת כביש רמאללה-ביר זית, דבר המונע מחמשת אלפים סטודנטים ושש מאות עובדי מנהלה מלהגיע לאוניברסיטה.

במסיבת עיתונאים שנערכה במרכז התקשורת של פלסטין ברמאללה ביום ראשון, 2 ביוני, עדכנה ד"ר עומארי את העיתונות באשר לסבל היומיומי של סטודנטים ועובדי מנהלה בעוברם דרך מחסום "סורדא" המוביל לאוניברסיטה.

היא הדגישה שחיילי הכיבוש במחסום זה הפרו כל צורה אפשרית של זכויות אדם על-ידי ירי שרירותי של גז מדמיע, רימוני הלם, כדורי מתכת מצופי-גומי ותחמושת חיה לעבר סטודנטים ותושבי כפרים סמוכים.

זאת ועוד, ד"ר עומארי הדגישה שמתקפות והשפלות ישראליות אלה מתבצעות באופן שיטתי, ומוכיחות שהכיבוש הישראלי מבקש אך ורק לשבש לחלוטין את מהלך הלימודים הסדיר. "על-ידי הצבת המחסום בסורדא, שלטונות הכיבוש הישראליים מנסים לשבש לחלוטין את התהליך האקדמי ולהביא לסגירת אוניברסיטת ביר זית, ביודעם שהאוניברסיטה לא הכריזה רשמית על הפסקת הסמסטר האקדמי הנוכחי."

"שלטונות הכיבוש הישראליים טוענים שהמחסום הוקם מסיבות ביטחוניות," הצהירה ד"ר עומארי. "ואולם, אם נתבונן בסורדא, נראה שלמעשה הכביש מחבר כפרים ואזורים פלסטיניים שאינם מובילים ל"קו הירוק," היא הוסיפה בתגובה לטענות אלה. ד"ר עומארי חזרה והדגישה שסגירת הכביש אינה משרתת כל מטרות "ביטחוניות," אלא נועדה למנוע גישה לחינוך ושירותי רווחה הומניטריים, להשפיל את העם הפלסטיני ולמנוע ממנו לנהל חיים נורמליים.

מועתז ח'דיר, סטודנט שנה שלישית באוניברסיטת ביר זית, תיאר כיצד חיילי הכיבוש הישראליים במחסום סורדא תקפו אותו גופנית. "לאחר שעצרו אותי במחסום, החיילים הישראליים תקפו אותי והיכו אותי באכזריות בקני הרובים שלהם, שאותם הנחיתו ישירות אל ראשי." מועתז הוסיף עוד שחיילי הכיבוש מנעו מכל הנוכחים, כולל אנשי צוות רפואי, מלגשת אליו. רק בעקבות התערבותו של אזרח אמריקאי-ערבי, ד"ר אחמד בכר, התאפשר פינויו לבית חולים.

מועתז אמר כי לדברי הרופאים שטיפלו בו, הוא סבל מדימום פנימי בעקבות סדרת החבטות שהונחתו על רקתו הימנית. הוא הסביר גם שאושפז ביחידת טיפול נמרץ לשבוע, בעקבותיו קיבל טיפול תרופתי מרוכז. לבסוף הדגישה ד"ר עומארי את פנייתה של האוניברסיטה לקהילה הבינלאומית להביא לסיום מדיניות הסגר המדכאת של ישראל, לפעול להפסקת הפרות זכויות האדם על-ידי ישראל, ולתמוך בזכות היסוד של הפלסטינים לחינוך.

26 27
 • תשובות להודעה זו
   נטלי - שכם LiatJune 04, 2002 - 19:02
  • RE: נטלי - שכם
  nrothmanJune 05, 2002 - 01:43
   • הועלה 29005
  nrothmanJune 05, 2002 - 01:47
  RE: לליאת - ישראל מונעת מפלסטינים את הזכות לחינוךLiatJune 05, 2002 - 14:28
  nrothmanJune 05, 2002 - 15:52
   לליאת - החזון הישראלי לרפורמות פלסטיניות nrothmanJune 05, 2002 - 17:06
  LiatJune 05, 2002 - 20:34
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)