עוד הערות לתרגום, posted by yulie, [213.8.156.19], June 02, 2002 - 20:18. Viewed 5 times.
מידע משתמשטקסט
yulie
(173 posts total, last post: August 15, 2002 - 19:13)
עסכר ולא אסקאר

כל-כך ולא כ"כ

ובכלל - להקפיד במידת האפשר על איות שמות ערביים.
12 12
 • תשובות להודעה זו
   בקשר למאמר של יצחק לאור ANTiADiMay 31, 2002 - 19:25
  עוד הערות לתרגוםyulieJune 02, 2002 - 20:18
  ANTiADiJune 03, 2002 - 02:23
   פעילים במחנה הפליטים בלאטה ANTiADiJune 01, 2002 - 15:49
  • הועלה לאתר
  yulieJune 02, 2002 - 19:18
  • RE: פעילים במחנה הפליטים בלאטה
  ANTiADiJune 01, 2002 - 16:16
  yulieJune 02, 2002 - 19:17
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)