הועלו לאתר, posted by yulie, [213.8.156.19], June 02, 2002 - 20:16. Viewed 2 times.
מידע משתמשטקסט
yulie
(173 posts total, last post: August 15, 2002 - 19:13)
המאמר על השפעת הלובי היהודי על ממשל בוש והעיתונות האמריקאית:

http://www.indymedia.org.il/imc/israel/webcast/28859.html

פלסטינים מתים במחסומים

http://www.indymedia.org.il/imc/israel/webcast/28857.html

הפרות זכויות אדם בשטחים - דו"ח שבועי

http://www.indymedia.org.il/imc/israel/webcast/28855.html

ודיווח של פעילים בינלאומיים ממחנה בלאטה

http://www.indymedia.org.il/imc/israel/webcast/28854.html


12 12
 • תשובות להודעה זו
   בקשר למאמר של יצחק לאור ANTiADiMay 31, 2002 - 19:25
  הועלו לאתרyulieJune 02, 2002 - 20:16
   פעילים במחנה הפליטים בלאטה ANTiADiJune 01, 2002 - 15:49
  • הועלה לאתר
  yulieJune 02, 2002 - 19:18
  • RE: פעילים במחנה הפליטים בלאטה
  ANTiADiJune 01, 2002 - 16:16
  yulieJune 02, 2002 - 19:17
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)