הערות לתרגום, posted by yulie, [213.8.156.19], June 02, 2002 - 19:17. Viewed 5 times.
מידע משתמשטקסט
yulie
(173 posts total, last post: August 15, 2002 - 19:13)
לא בינ"ל - בינלאומי/ת/בינלאומיים (לא לכתוב בראשי תיבות)

אותו דבר - לא ע"י - על-ידי

הארגון של נטע גולן נקרא בעברית "הארגון לסולידריות בינלאומית"

מאיפה הטקסט הזה נלקח? כתבתי ארגון "סולידריות" כי הנחתי שזה מהם. אבל לא היה כתוב שם של ארגון או מפרסם בידיעה שתרגמת.

כה לחי,

יולי
12 12
 • תשובות להודעה זו
   בבקשה תעלו את המאמרים הבאים ANTiADiMay 31, 2002 - 19:28
  yulieJune 02, 2002 - 20:18
  ANTiADiJune 03, 2002 - 02:23
  yulieJune 02, 2002 - 20:16
  הערות לתרגוםyulieJune 02, 2002 - 19:17
   ה ת ל ב ט ו ת ANTiADiJune 01, 2002 - 23:07
  yulieJune 02, 2002 - 16:35
   • יולי,
  ANTiADiJune 02, 2002 - 20:07
  LiatJune 02, 2002 - 11:37
  ANTiADiJune 02, 2002 - 13:32
    • RE: נטלי, יולי, יותם, עדי
  yulieJune 02, 2002 - 16:47
     • RE: נטלי, יולי, יותם, עדי
  ANTiADiJune 02, 2002 - 20:05
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)