סמסטר אביב מושעה באוניברסיטת ביר זית, posted by Liat, [212.129.3.33], June 02, 2002 - 17:50. Viewed 10 times.
מידע משתמשטקסט
Liat
(79 posts total, last post: June 22, 2002 - 12:07)
קריאה לאוניברסיטאות הישראליות:
דירשו חופש לאוניברסיטת ביר זית

ההודעה שלהלן מאת רשויות אוניברסיטת ביר זית, מדברות בעד עצמה. האקדמיה הישראלית, המתגאה בהיותה ליברלית ורודפת שלום, לא יכולה לשתוק נוכח ההטרדה המתמשכת של מוסד להשכלה גבוהה שאנחנו צריכים לשאוף לשתף פעולה איתו, ולא לדכא באופן ברוטלי.
יעקוב כתריאל
אוניברסיטת ביר זית
פורסם במקור: http://www.indymedia.org.il/imc/israel/webcast/28785.htm
Phone: 02-298 2008
Fax: 02-281 0656

הודעה לעיתונות

סמסטר אביב שוב מושעה
מאז שהכיבוש הישראלי נסוג לאחרונה מרמאללה, אחרי הפלישה האחרונה שנמשכה כמעט שלושה שבועות, סמסטר אביב באוניברסיטת ביר זית החל מחדש ב-7 במאי. עם זאת, האוניברסיטה נאלצה שוב להשעות את הלימודים בשל סגירת מחסום סורדה בדרך בין רמאללה לביר זית ב-29 במאי. סטודנטים, אנשי סגל ואנשי צוות מנהלי, וכן תושבי כפרים סביב האוניברסיטה אשר ניסו לחצות את המחסום בימים רביעי, חמישי ושישי שעברו, נורו על ידי כוחות הכיבוש הישראלי אשר השתמשו ברימוני הלם, גז מדמיע ותחמושת חיה כדי לפזר את האנשים ולמנוע מהם להגיע למקומות העבודה שלהם, לבתי הספר ולאוניברסיטה.
כביש רמאללה-ביר זית הוא הכביש היחיד המחבר בין רמאללה לבין 35 הכפרים סביב האוניברסיטה. למחסום זה אין כל צידוק בטחוני, והוא בעיקר מחבר בין ביר זית והכפרים הסמוכים לו לרמאללה. כוונתו היא, ללא ספק, להטריד את התושבים ולפגוע בתפקודה של האוניברסיטה. לפני הסגר המלא, הכוחות הישראלים חפרו שוחות באמצע הכביש, ובנו סוללות עפר במרחק 500 מטר, מה שאילץ את האנשים ללכת ברגל את המרחק הזה כדי לחצות את המחסום.
ברצוננו להתריע בפני הציבור והקהילה הבינלאומית בפני הפרות חמורות של זכויות אדם ושל הזכות לחינוך.
12 26
 • תשובות להודעה זו
   ה ת ל ב ט ו ת ANTiADiJune 01, 2002 - 23:07
  yulieJune 02, 2002 - 16:35
   • יולי,
  ANTiADiJune 02, 2002 - 20:07
  LiatJune 02, 2002 - 11:37
  ANTiADiJune 02, 2002 - 13:32
    • RE: נטלי, יולי, יותם, עדי
  yulieJune 02, 2002 - 16:47
     • RE: נטלי, יולי, יותם, עדי
  ANTiADiJune 02, 2002 - 20:05
  סמסטר אביב מושעה באוניברסיטת ביר זיתLiatJune 02, 2002 - 17:50
  yulieJune 02, 2002 - 19:08
  LiatJune 02, 2002 - 19:31
    • RE: טעות שלי
  nrothmanJune 02, 2002 - 19:51
  yulieJune 02, 2002 - 20:19
  nrothmanJune 03, 2002 - 17:19
   נטלי - בית לחם LiatJune 03, 2002 - 00:27
  nrothmanJune 03, 2002 - 07:53
  nrothmanJune 03, 2002 - 07:58
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)