נטלי, יולי, יותם, עדי, posted by Liat, [212.129.3.33], June 02, 2002 - 11:37. Viewed 7 times.
מידע משתמשטקסט
Liat
(79 posts total, last post: June 22, 2002 - 12:07)
בשבוע האחרון, נטלי ואני עברנו על הידיעות אחת של השניה ונטלי העלתה אותן לאתר (אין לי מערכת מבוססת עברית, ולכן אני לא יכולה להעלות את הידיעות שלה בעברית, רק בג'בריש). מכיוון שאף אחד לא השיב לשאלה שלך, מה דעת כולכם שנרחיב את הסידור הזה לשלושתנו, או לכל החמישה? נחליט שמעלים ידיעה רק אחרי שזוג עיניים נוסף קורא אותה, ושזוג העיניים הזה יכול להיות כל אחד, או אנשים ספציפים, שבודקים את הפורום מידי יום? בסך הכל, אתר אינדימדיה הוא אתר חדשותי, והנקודה הזאת קצת מוחמצת כשתרגומים של עדי (ובעבר גם שלי ושל נטלי) יושבים בפורום כמה ימים. מה דעתכם? התשובה מיועדת לעדי, אבל השאלה מופנית לכולם. אני מציעה לחכות עם התרגום עד שיוחלט על נוהל.
12 26
 • תשובות להודעה זו
   פעילים במחנה הפליטים בלאטה ANTiADiJune 01, 2002 - 15:49
  • הועלה לאתר
  yulieJune 02, 2002 - 19:18
  • RE: פעילים במחנה הפליטים בלאטה
  ANTiADiJune 01, 2002 - 16:16
  yulieJune 02, 2002 - 19:17
  נטלי, יולי, יותם, עדיLiatJune 02, 2002 - 11:37
  ANTiADiJune 02, 2002 - 13:32
   • RE: נטלי, יולי, יותם, עדי
  yulieJune 02, 2002 - 16:47
    • RE: נטלי, יולי, יותם, עדי
  ANTiADiJune 02, 2002 - 20:05
   סמסטר אביב מושעה באוניברסיטת ביר זית LiatJune 02, 2002 - 17:50
  yulieJune 02, 2002 - 19:08
  LiatJune 02, 2002 - 19:31
    • RE: טעות שלי
  nrothmanJune 02, 2002 - 19:51
  yulieJune 02, 2002 - 20:19
  nrothmanJune 03, 2002 - 17:19
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)