ה ת ל ב ט ו ת, posted by ANTiADi, [192.114.157.112], June 01, 2002 - 23:07. Viewed 8 times.
מידע משתמשטקסט
ANTiADi
(334 posts total, last post: November 24, 2002 - 13:08)
לאור גסיסתו האיטית אך בטוחה של הפורום, בבקשה תגידו לי אם שווה בכלל לתרגם את הדו"ח השבועי החדש - הפרות זכויות אדם בשטחים.
http://www.pchrgaza.org/files/W_report/English/2002/30-05-2002.htm
במיוחד בגלל שהדו"ח האחרון שתרגמתי כבר שבוע בפורום, והוא עדיין לא הועלה :\
ת ג ו ב ות בבקשה...
12 26
 • תשובות להודעה זו
   פעילים במחנה הפליטים בלאטה ANTiADiJune 01, 2002 - 15:49
  • הועלה לאתר
  yulieJune 02, 2002 - 19:18
  • RE: פעילים במחנה הפליטים בלאטה
  ANTiADiJune 01, 2002 - 16:16
  yulieJune 02, 2002 - 19:17
  ה ת ל ב ט ו תANTiADiJune 01, 2002 - 23:07
  yulieJune 02, 2002 - 16:35
   • יולי,
  ANTiADiJune 02, 2002 - 20:07
  LiatJune 02, 2002 - 11:37
  ANTiADiJune 02, 2002 - 13:32
    • RE: נטלי, יולי, יותם, עדי
  yulieJune 02, 2002 - 16:47
     • RE: נטלי, יולי, יותם, עדי
  ANTiADiJune 02, 2002 - 20:05
   סמסטר אביב מושעה באוניברסיטת ביר זית LiatJune 02, 2002 - 17:50
  yulieJune 02, 2002 - 19:08
  LiatJune 02, 2002 - 19:31
    • RE: טעות שלי
  nrothmanJune 02, 2002 - 19:51
  yulieJune 02, 2002 - 20:19
  nrothmanJune 03, 2002 - 17:19
  ענה להודעה | חזרה לפורום | Forums Overview
  Forums Overview | היכנס | הירשם | אבדה הססמא? Cyphor (Release: 0.19, PHP 4.3.2)