Navigation

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

אל תגידו לא ידענו 226

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friendPDF versionPDF version

 מזה שנים מנסים צה"ל והמתנחלים לגרש את תושבי דרום הר חברון מאדמותיהם. אחת הדרכים לכך היא למנוע מהם להגיע לבורות המים שלהם ואת שאיבת המים.

   בשבת, ה-7.8.2010, באו פלסטינים מסוסיה וביר אל-עיד לעטרייה כדי לשאוב מים מבורות המים במקום. הם לוו בידי פעילי זכויות אדם ישראליים.

   מתנחלים שהגיעו מהמאחז מצפה יאיר ומההתנחלות סוסיה החלו לאיים עליהם, וניסו לשפוך את המים ממיכל שמולא. חיילים שהיו במקום לא מנעו את ההתקפה. במקום זאת הוציאו צוו שטח צבאי סגור וסילקו את הפלסטינים ומלוויהם הישראליים.   

 

שאלות וברורים: amosg@shefayim.org.il

 

 

     

Comments

Random Image

"כמעט שכחתי" מזכיר את הנכבה ביום העצמאות ברחובות ת"א וירושלים
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire