Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

Navigation

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

שבוע מהפכה טבעונית יצא לדרך

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend by emailSend by emailPDF versionPDF version

כ150 פעילות ופעילי זכויות בעלי חיים התכנסו אחר הצהריים להפגנה ברחובות תל אביב נגד ניצול בעלי חיים לטובת האדם, ונגד הפגיעה הממוסדת במיליוני בעלי חיים בשנה.

ההפגנה, ציינה את שבוע מהפכה טבעונית שנפתח היום, השבוע מרכז הפגנות, חלוקת מזון טבעוני חינם, דוכנים, והפנינג. בנוסף, באתר האינטרנט של ההתאגנות לשבוע זה, ניתן למצוא מדריך לפעולה ישירה בו הם נותנים השראה ומידע שימושי לפעולות ישירות בלתי אלימות כנגד מבצעי ההתעללות בבעלי חיים.

כ-150 פעילות ופעילי זכויות בעלי חיים התכנסו היום (ראשון) אחר הצהריים להפגנה ברחובות תל אביב נגד ניצול בעלי חיים לטובת האדם, ונגד הפגיעה הממוסדת במיליוני בעלי חיים בשנה. ההפגנה הייתה אות הפתיחה ל"שבוע מהפכה טבעונית" שנפתח היום. "שבוע מהפכה טבעונית" מרכז העלאת המודעות לזכויות בעלי החיים ולטבעונות, בין השאר על ידי הפגנות, חלוקת מזון טבעוני חינם, דוכנים והפנינג בנושאים אלו. בנוסף, מארגני שבוע המחאה הקימו אתר אינטרנט המרכז פעולות שצפויות להיות במהלכו ותיעוד של פעולות ישירות שנעשו במהלכו.

באתר ניתן למצוא מדריך לפעולות ישירות אשר כותביו מציעים דרכים לביצוע מעשי מחאה בלתי אלימות כנגד מוסדות אשר נתפסים בעיניהם כמתעללים בבעלי חיים. האתר גם מפרסם את הפעולות הישירות אשר בוצעו במהלך שבוע זה.

Related

http://veganrevolution.blog.com/

Comments

Random Image

13_1
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire

 

Search