Upcoming Events

  • No upcoming events available
 

Navigation

 

Global IMC Network

  • www.indymedia.org
 

מאגר ביומטרי - נזק לכל החיים

Printer-friendly versionPrinter-friendly versionSend to friendSend to friendPDF versionPDF version

חוק המאגר הביומטרי יחייב את כל אזרחי ישראל להחזיק תעודות זהות "חכמות" הכוללות אמצעי זיהוי ביומטריים, כמו טביעות אצבע ותמונות ממוחשבות של הפנים. הנתונים הביומטריים של בעל התעודה יקודדו אל שבב שישולב בתעודת הזהות ובדרכון שלו. שבבי זיהוי כאלה הונהגו עד כה בכמה מדינות (גרמניה, למשל), ולא בהם טמונה הבעיה – מאחר שהם קיימים רק על התעודות עצמן והמידע שהם נושאים לא מאוחסן במאגר מרכזי. אבל המחוקקים בישראל החליטו ללכת בדרך קיצונית הרבה יותר. “חוק המאגר הביומטרי” מחייב הקמת מאגר שיכלול את הנתונים הביומטריים של כל תושבי המדינה. אף מדינה דמוקרטית מערבית – כולל אלו שהנהיגו תעודות "חכמות" - לא חייבה הקמת מאגר כזה – מתוך דאגה לפרטיות האזרחים. מדינות שבהן קיים מאגר כזה הן פקיסטן, כוויית ותימן.

Related

http://no2bio.org/wiki/index.cgi/מאגר_ביומטרי_-_נזק_לכל_החיים

Comments

Random Image

2613831415_2daa7a4dac
 

Newswire

Fri 16 September 2011
Thu 15 September 2011
Wed 14 September 2011
Tue 13 September 2011
Mon 12 September 2011
Sun 11 September 2011
Sat 10 September 2011
Fri 9 September 2011
Thu 8 September 2011
Wed 7 September 2011
Tue 6 September 2011
Mon 5 September 2011
Sun 4 September 2011
 

Syndicate

Syndicate content Features

Syndicate content Newswire